Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

» Läs lagen (1972:435) om överlastavgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:716 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1972:435) om överlastavgift och ändringar i lagen

Lag (1972:435) om överlastavgift
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1972:837
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1974:292
Omfattning: ändr. 9 §; ny 8 a §
Ändring, SFS 1975:1413
Omfattning: ändr. 7, 8 a, 9 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1978:451
Rubrik: Lag (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1977/78:137 om vissa yrkestrafikfrågor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:TU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:454
Rubrik: Förordning (1978:454) om ikraftträdande av lagen (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1978:451
Ändring, SFS 1982:173
Rubrik: Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 9 p. 5), bet. 1981/82:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:167
Ändring, SFS 1984:173
Rubrik: Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §; nya 10, 11 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1988:334
Rubrik: Lag (1988:334) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1990:14
Rubrik: Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 1–5, 8, 11 §§
Ikraft: 1990‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:17 om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:75
Ändring, SFS 1990:1196
Rubrik: Lag (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1990:14
Ändring, SFS 1990:1197
Rubrik: Lag (1990:1197) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:631
Rubrik: Lag (1992:631) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1732
Rubrik: Lag (1992:1732) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 § i 1990:14
Ändring, SFS 1992:1733
Rubrik: Lag (1992:1733) om ändring i lagen (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1990:1196
Ändring, SFS 1993:678
Rubrik: Lag (1993:678) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Ändring, SFS 1993:1604
Rubrik: Lag (1993:1604) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1420
Rubrik: Lag (1994:1420) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1729
Rubrik: Lag (1994:1729) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:28
Rubrik: Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1203
Rubrik: Lag (1995:1203) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1999:879
Rubrik: Lag (1999:879) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:560
Rubrik: Lag (2001:560) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 §; ny 1 a §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:402
Rubrik: Lag (2002:402) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 11 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1083
Rubrik: Lag (2004:1083) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9, 11 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:230
Rubrik: Lag (2006:230) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7, 9 §§; ny 10 §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:559
Rubrik: Lag (2006:559) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 2006‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:211
Rubrik: Lag (2008:211) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:225
Rubrik: Lag (2009:225) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009‑04‑29
Ändring, SFS 2009:1349
Rubrik: Lag (2009:1349) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1, 8, 8 d, 9, 11 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1350
Rubrik: Lag (2009:1350) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2014:716
Rubrik: Lag (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 a, 8 d §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1409
Rubrik: Lag (2014:1409) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 a, 8 b, 8 d §§, 11 §
Ikraft: 2015‑01‑02
Ändring, SFS 2015:444
Rubrik: Lag (2015:444) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2015:790
Rubrik: Lag (2015:790) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman