Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

» Läs lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:715 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och ändringar i lagen

Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Förarbeten: prop. 1966:114 med förslag till lag om kontinentalsockeln m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 3LU 1966:45; rskr 1966:229
Ändring, SFS 1971:585
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1972:816
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1973:573
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: prop. 1973:41 angående industripolitisk verksorganisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1973:54, rskr 1973:225
Ändring, SFS 1974:343
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Förarbeten: prop. 1974:32 med förslag till gruvlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1974:39, rskr 1974:276
Ändring, SFS 1974:891
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8–10, 14–16 §§
Förarbeten: prop. 1974:146 med förslag till lag om vissa mineralfyndigheter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1974:59, rskr 1974:397
Ändring, SFS 1975:723
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ändring, SFS 1980:202
Rubrik: Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:483
Rubrik: Lag (1982:483) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1983:655
Rubrik: Lag (1983:655) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1991:49
Rubrik: Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Ändring, SFS 1992:1145
Rubrik: Lag (1992:1145) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 14 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:18
Rubrik: Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:522
Rubrik: Lag (1996:522) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 8, 15 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:819
Rubrik: Lag (1998:819) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 4, 10, 10 a, 11, 12 §§; nya 2 a, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 385L0337 [ pdf ] 397L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:438
Rubrik: Lag (2001:438) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2005:574
Rubrik: Lag (2005:574) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 b §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:MJU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2009:408
Rubrik: Lag (2009:408) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:883
Rubrik: Lag (2010:883) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2012:431
Rubrik: Lag (2012:431) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 15 b §§; nya 2 b, 3 c, 3 d, 10 b §§
Ikraft: 2013‑01‑04
Förarbeten: prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:MJU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:254 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:715
Rubrik: Lag (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:281
Rubrik: Lag (2015:281) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2017:957
Rubrik: Lag (2017:957) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1275
Rubrik: Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:1410
Rubrik: Lag (2018:1410) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:846
Rubrik: Lag (2019:846) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 4 c §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1020
Rubrik: Lag (2021:1020) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman