Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:711) om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:711) om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter

» Läs lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:711 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter och ändringar i lagen

Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2011‑11‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:144 Handel med sälprodukter (Landsbygdsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:MJU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL286/2009 s36
CELEX-nr: 32009R1007 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:711
Rubrik: Lag (2014:711) om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter
Omfattning: ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman