Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

» Läs lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:710 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och ändringar i lagen

Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:MJU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:100 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EUTL39/2008 s16, EUTL148/2008 s1, EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32006R0509 [ pdf ], 32006R0510 [ pdf ], 32008R011, 32008R0479 [ pdf ], 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:411
Rubrik: Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2011‑05‑01
CELEX-nr: 32007R1234 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:710
Rubrik: Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:766
Rubrik: Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2017:488
Rubrik: Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:756
Rubrik: Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:577
Rubrik: Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2021:173
Rubrik: Lag (2021:173) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 §§, rubr. närmast före 4, 10, 12, 13 §§; nya 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a §§
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2021:204
Rubrik: Lag (2021:204) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr, 1, 2 §§
Ikraft: 2021‑05‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman