Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

» Läs livsmedelslagen (2006:804) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:703 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till livsmedelslagen (2006:804) och ändringar i lagen

Livsmedelslag (2006:804)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:128 Anpassning till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:357 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL2002/1976 s35, EUTL122/2003 s36, EGTL44/1978 s15, EGTL239/1979 s24, EGTL327/1979 s29, EGTL213/1980 s42, EGTL229/1980 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1981 s6, EGTL297/1982 s26, EGTL222/1997 s10, EGTL237/1983 s25, EGTL277/1984 s12, EUTL110/2005 s36, EGTL372/1985 s14, EGTL221/1986 s37, EUTL75/2006 s7, EGTL221/1986 s43, EGTL243/1986 s29, EGTL113/1987 s57, EGTL306/1987 S24, EGTL157/1988 S28, EGTL184/1988 S61, EGTL40/1989 S27, EGTL40/1989 S34, EGTL186/1989 S21, EGTL186/1989 S27, EGTL395/1989 S13, EUTL157/2004 S33, EGTL350/1990 s71, EGTL175/1991 s35, EUTL41/2003 s37, EGTL34/1992 s30, EGTL179/1992 s129, EGTL93/1993 s27, EUTL27/2004 s48, EGTL93/1993 s37, EGTL237/1994 s3, EUTL284/2003 s1, EGTL237/1994 s13, EUTL284/2003 s1, EGTL300/1994 s14, EUTL162/2004 276 EGTL61/1995 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL178/1995 s1, EUTL114/2004 s15, EGTL226/1995 s1, EUTL82/2006 s10, EGTL21/1996 s42, EUTL15/2004 s25, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL339/1996 s1, EUTL113/2004 s19, EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL140/11998 s10, EGTL201/1998 s93, EUTL113/2004 s14, EGTL330/1998 s32, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s16, EGTL66/1999 s24, EGTL66/1999 s26, EGTL91/1999 s29, EGTL236/2003 s92, EGTL109/2000 s29, EGTL308/2003 s15, EGTL197/2000 s19, EUTL10/2002 s58, EUTL10/2002 s67, EGTL52/2001 s19, EUTL83/2006 s14, EGTL77/2005 s14, EGTL19/2005 s50, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EGTL10/2002/47, EGTL10/2002 s53, EGTL15/2002 s19, EGTL183/2002 s51, EGTL94/2006 s32, EUTL187/2002 s30, EGTL191/2002 s5, EGTL209/2002 s5, EUTL113/2004 s17, EGTL220/2002 s18, EUTL71/2004 s8, EUTL126/2003 s34, EUTL325/2003 s31, EUTL42/2004 s16, EGTL31/2002 s1, EUTL139/2004 s1, EGTL330/1998 s32, EUTL139/2004 s55
CELEX-nr: 31976L0621 [ pdf ], 32003R0807 [ pdf ], 31978L0142 [ pdf ], 31979L0796 [ pdf ], 31979L01067, 31980L0766 [ pdf ], 31980L0777 [ pdf ], 32003R1882 [ pdf ], 31981L0432 [ pdf ], 31981L0712 [ pdf ], 31982L0711 [ pdf ], 31997L0048 [ pdf ], 31983L0417 [ pdf ], 31984L0500 [ pdf ], 33005L0031 [ pdf ], 31985L0572 [ pdf ], 31986L0362 [ pdf ], 32006L0030 [ pdf ], 31986L0363 [ pdf ], 32006L0030 [ pdf ], 31986L0424 [ pdf ], 31987L0250 [ pdf ], 31987L0524 [ pdf ], 31988L0344 [ pdf ], 31988L0388 [ pdf ], 32003R1882 [ pdf ], 31989L0107 [ pdf ], 31989L0108 [ pdf ], 31989L0396 [ pdf ], 31989L0398 [ pdf ], 31989L0662 [ pdf ], 32004L0041 [ pdf ], 31990L0496 [ pdf ], 31990L0642 [ pdf ], 31991L0321 [ pdf ], 32003L0014 [ pdf ], 31992L0002 [ pdf ], 31992L0052 [ pdf ], 31993L0010 [ pdf ], 32004L0014 [ pdf ], 31993L0011 [ pdf ], 31994L0035 [ pdf ], 32003R1882 [ pdf ], 31994L0036 [ pdf ], 32002R1882 [ pdf ], 31994L0054 [ pdf ], 32004L0077 [ pdf ], 31995L0002 [ pdf ], 32003R1992 [ pdf ], 31995L0031 [ pdf ], 32004L0046 [ pdf ], 31995L0045 [ pdf ], 32006L0033 [ pdf ], 31996L0003 [ pdf ], 32004L0004 [ pdf ], 31996L0023 [ pdf ], 32004R0882 [ pdf ], 31996L0077 [ pdf ], 32004L0045 [ pdf ], 31997L0078 [ pdf ], 32004R0882 [ pdf ], 31998L0028 [ pdf ], 31998L0053 [ pdf ], 32004L0043 [ pdf ], 31998L0083 [ pdf ], 32003R1882 [ pdf ], 31999L0002 [ pdf ], 31999L0003 [ pdf ], 31999L0004 [ pdf ], 31999L0021 [ pdf ], 12004TN02/01/J, 32000L0013 [ pdf ], 32003L0089 [ pdf ], 32000L0036 [ pdf ], 32001L0112 [ pdf ], 32001L0113 [ pdf ], 32001L0015 [ pdf ], 32006L0034 [ pdf ], 32001L0022 [ pdf ], 32005L0004 [ pdf ], 32001L0082 [ pdf ], 32004L0028 [ pdf ], 32001L0110 [ pdf ], 32001L0111 [ pdf ], 32001L0114 [ pdf ], 32002L0046 [ pdf ], 32006L0037 [ pdf ], 32002L0063 [ pdf ], 32002L0067 [ pdf ], 32002L0069 [ pdf ], 32004L0044 [ pdf ], 32002L0072 [ pdf ], 32004L0019 [ pdf ], 32003L0040 [ pdf ], 32003L0099 [ pdf ], 32004L0016 [ pdf ], 32002R0178 [ pdf ], 32004R0852 [ pdf ], 31998L0083 [ pdf ], 32004R0853 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1258
Rubrik: Lag (2009:1258) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2014:703
Rubrik: Lag (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:280
Rubrik: Lag (2016:280) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2017:751
Rubrik: Lag (2017:751) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1288
Rubrik: Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018‑02‑01
Ändring, SFS 2018:574
Rubrik: Lag (2018:574) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:644
Rubrik: Lag (2018:644) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. före 29 § sätts närmast före 28 a §; nya 28 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:169
Rubrik: Lag (2021:169) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 5, 11, 15, 19, 21, 22 §§; nya 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b, 32 a §§, rubr. närmast före 2, 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2021:552
Rubrik: Lag (2021:552) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 2, 6, 15, 16, 29 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 3 a, 10 a §§
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1260
Rubrik: Lag (2022:1260) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2024:23
Rubrik: Lag (2024:23) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 3, 23 §§; nya 9 a, 22 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2024‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman