Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)

» Läs fiskelagen (1993:787) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:700 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till fiskelagen (1993:787) och ändringar i lagen

Fiskelag (1993:787)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:232 om fiskelag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JoU23 Fiskelag m.m., rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1994:327
Rubrik: Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:101
Rubrik: Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1388
Rubrik: Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:532
Rubrik: Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1076
Rubrik: Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:343
Rubrik: Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:848
Rubrik: Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:445
Rubrik: Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:251
Rubrik: Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:MJU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:173
Ändring, SFS 2005:305
Rubrik: Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2008:438
Rubrik: Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1440
Rubrik: Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2009‑02‑01
Ändring, SFS 2010:901
Rubrik: Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2010‑10‑01
Ändring, SFS 2010:1096
Rubrik: Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:901
Ändring, SFS 2011:615
Rubrik: Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2012:524
Rubrik: Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
Ikraft: 2012‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område (Landsbygdsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:MJU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:279 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL343/2009 s1, EUTL112/2011 s1, EUTL286/2008 s1
CELEX-nr: 32009R1224 [ pdf ], 32011R0404 [ pdf ], 32008R1005 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:700
Rubrik: Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr 47 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1026
Rubrik: Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
Ikraft: 2014‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen (Landsbygdsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:MJU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:364 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL354/2013 s22, EUTL343/2009 s1
CELEX-nr: 32013R1380 [ pdf ], 32009R1224 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:824
Rubrik: Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 58 §§
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:945
Rubrik: Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:39
Rubrik: Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2021:1028
Rubrik: Lag (2021:1028) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman