Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)

» Läs jaktlagen (1987:259) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:698 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till jaktlagen (1987:259) och ändringar i lagen

Jaktlag (1987:259)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1988:435
Rubrik: Lag (1988:435) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1094
Rubrik: Lag (1990:1094) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:310
Rubrik: Lag (1991:310) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1769
Rubrik: Lag (1991:1769) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 23, 33, 54 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:9 om jakt och viltvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48
Ändring, SFS 1992:787
Rubrik: Lag (1992:787) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:626
Rubrik: Lag (1994:626) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33 §, 5 p övergångsbest.
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1424
Rubrik: Lag (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 41, 43, 45, 46, 48 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1819
Rubrik: Lag (1994:1819) om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 45, 46 §§ i 1994:1424
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1820
Rubrik: Lag (1994:1820) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 37, 38 §§, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 3, 31, 44, 52 §§; nya 29 a, 51 a, 51 b §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:65
Rubrik: Lag (1995:65) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:954
Rubrik: Lag (1996:954) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1554
Rubrik: Lag (1996:1554) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:226
Rubrik: Lag (1997:226) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:343
Rubrik: Lag (1997:343) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10 a §§
Ikraft: 1997‑07‑01
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 392L0042 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:840
Rubrik: Lag (1998:840) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:593
Rubrik: Lag (2000:593) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 53 §§; ändr. 10 a, 15, 16, 39, 41 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:163
Rubrik: Lag (2001:163) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 43, 44, 46 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:MJU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:174
Ändring, SFS 2001:443
Rubrik: Lag (2001:443) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2005:298
Rubrik: Lag (2005:298) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 48, 49 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1241
Rubrik: Lag (2007:1241) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 45, 52 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1261
Rubrik: Lag (2009:1261) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 52 §§; ny 26 a §, rubr. närmast före 26 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1262
Rubrik: Lag (2009:1262) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: upph. 39 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2001
Rubrik: Lag (2010:2001) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 33, 54 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:514
Rubrik: Lag (2011:514) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 49 §; ny 46 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2012:153
Rubrik: Lag (2012:153) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 26, 26 a, 45 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2014:698
Rubrik: Lag (2014:698) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 9, 26 a, 28, 47 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:974
Rubrik: Lag (2016:974) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 2016‑12‑01
Ändring, SFS 2019:38
Rubrik: Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2021:793
Rubrik: Lag (2021:793) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: nuvarande 42 a § betecknas 42 b §; ändr. 54 §, rubr. närmast före 42 §, rubr. närmast före 42 a § sätts närmast före 42 b §; nya 6, 42 a §§
Ikraft: 2021‑10‑01
Ändring, SFS 2021:1026
Rubrik: Lag (2021:1026) om ändring i jaktlagen (1987:259)
Omfattning: ändr. 51 a §
Ikraft: 2022‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman