Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

» Läs kulturmiljölagen (1988:950) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:694 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och ändringar i lagen

Kulturmiljölag (1988:950)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1990:428
Rubrik: Lag (1990:428) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:KrU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:276
Ändring, SFS 1990:1146
Rubrik: Lag (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:10 med förslag till begravningslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:474
Rubrik: Lag (1991:474) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24 §§; nya 21 a, 22 a §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:123 om fornminnesbrott m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KrU30, rskr 1990/91:294
Ändring, SFS 1991:872
Rubrik: Lag (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 17 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:872
Ändring, SFS 1994:1425
Rubrik: Lag (1994:1425) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1523
Rubrik: Lag (1994:1523) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nytt 6 kap
Ikraft: 1995‑01‑01
CELEX-nr: 393L0007 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:72
Rubrik: Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 19 §, 4 kap 16 §, 5 kap 15 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:560
Rubrik: Lag (1995:560) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:264
Rubrik: Lag (1996:264) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:529
Rubrik: Lag (1996:529) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 17 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:302
Rubrik: Lag (1997:302) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1162
Rubrik: Lag (1997:1162) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:30
Rubrik: Lag (1998:30) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 1998‑03‑01
CELEX-nr: 396L0100 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:843
Rubrik: Lag (1998:843) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:304
Rubrik: Lag (1999:304) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande 4 kap 16 § betecknas 4 kap 18 §, rubr. närmast före 4 kap 16 § sätts närmast före 4 kap 18 §; ändr. 4 kap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 §§; nya 4 kap 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:942
Rubrik: Lag (1999:942) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ny 4 kap 15 a §, rubr. närmast före 4 kap 15 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:265
Rubrik: Lag (2000:265) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: upp. 5 kap 4, 5, 6, 8, 12, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 3, 10 §§; nuvarande 5 kap 11, 13 §§ betecknas 5 kap 12, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 § sätts närmast före 5 kap 7 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 24 §, 3 kap 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap 1, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 kap 4 §, 5 kap 11, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1244
Rubrik: Lag (2000:1244) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:1047
Rubrik: Lag (2001:1047) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2002‑01‑01
CELEX-nr: 32001L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:620
Rubrik: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2002:620)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2002:913
Rubrik: Lag (2002:913) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 21 a, 24 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1090
Rubrik: Lag (2002:1090) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2003‑01‑01
CELEX-nr: 32001L0038 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:301
Rubrik: Lag (2005:301) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:1213
Rubrik: Lag (2005:1213) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:707
Rubrik: Lag (2006:707) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1097
Rubrik: Lag (2007:1097) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:826
Rubrik: Lag (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:911
Rubrik: Lag (2010:911) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:933
Rubrik: Lag (2010:933) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 25 §, 3 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:782
Rubrik: Lag (2011:782) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, rubr. till 6 kap.; ny 6 kap. 14 a §, nya 7, 8 kap., bil., bil. 2
Ikraft: 2011‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1068
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:782
Ändring, SFS 2013:548
Rubrik: Lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 a, 23, 24, 25 §§, 3 kap. 1, 21 §§, 4 kap. 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §; nya 2 kap. 1 a, 21 b §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:KrU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:273 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12–33
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 32012R1025 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:694
Rubrik: Lag (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:852
Rubrik: Lag (2015:852) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. bil. 1; ändr. 6 kap. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1150
Rubrik: Lag (2016:1150) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:562
Rubrik: Lag (2017:562) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 17, 20 §§, 4 kap. 3, 11, 12, 13, 18 §§, 5 kap. 1, 10, 11, 16 §§; nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 10 a §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:629
Rubrik: Lag (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 9 kap.
Ikraft: 2018‑02‑10
Ändring, SFS 2017:1263
Rubrik: Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1277
Rubrik: Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2017:1293
Rubrik: Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2017:629
Ändring, SFS 2018:794
Rubrik: Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:864
Rubrik: Lag (2019:864) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman