Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:691) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:691) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

» Läs lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:691 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och ändringar i lagen

Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:967
Rubrik: Lag (2009:967) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; nya 2 a, 4 a, 5 a, 5 b, 10 a, 11 a, 11 b, 12 a §§, rubr. närmast före 1, 3, 4, 4 a, 7, 8, 9, 10, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2009‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:801
Rubrik: Lag (2012:801) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:691
Rubrik: Lag (2014:691) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:558
Rubrik: Lag (2016:558) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016‑07‑15
Ändring, SFS 2018:1918
Rubrik: Lag (2018:1918) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1173
Rubrik: Lag (2021:1173) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2 a, 4, 7, 12 a §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:495
Rubrik: Lag (2022:495) om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman