Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:690) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:690) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

» Läs lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:690 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap och ändringar i lagen

Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2014:690
Rubrik: Lag (2014:690) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:58
Rubrik: Lag (2017:58) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:926
Rubrik: Lag (2019:926) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman