Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

» Läs lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:685 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och ändringar i lagen

Lag (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 1984:392
Rubrik: Lag (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984‑10‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:726
Rubrik: Förordning (1984:726) om ikraftträdande av lagen (1984:392) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:392
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1988:445
Rubrik: Lag (1988:445) om ändring i lagen (1982:395) om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 7 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:220
Rubrik: Lag (1990:220) om ändring i lagen (1982:395) om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1992:1142
Rubrik: Lag (1992:1142) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:54 om en svensk ekonomisk zon [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1994:1779
Rubrik: Lag (1994:1779) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:411
Rubrik: Lag (1996:411) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Ändring, SFS 1996:1642
Rubrik: Lag (1996:1642) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑03‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:342
Rubrik: Lag (1997:342) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2000:350
Rubrik: Lag (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑03‑25
Ändring, SFS 2001:46
Rubrik: Förordning (2001:46) om ikraftträdande av lagen (2000:350) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:350
Ändring, SFS 2001:1281
Rubrik: Lag (2001:1281) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2004:488
Rubrik: Lag (2004:488) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:260
Ändring, SFS 2006:264
Rubrik: Lag (2006:264) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:325
Rubrik: Lag (2008:325) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2, 9 §§; nya 4 a, 7 a §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2014:685
Rubrik: Lag (2014:685) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:324
Rubrik: Lag (2016:324) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:544
Rubrik: Lag (2016:544) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:1276
Rubrik: Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2019:32
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman