Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:683) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:683) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

» Läs ransoneringslagen (1978:268) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:683 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till ransoneringslagen (1978:268) och ändringar i lagen

Ransoneringslag (1978:268)
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: prop. 1977/78:75 med förslag till ransoneringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FöU 1977/78:13, rskr 1977/78:214
Ändring, SFS 1980:248
Rubrik: Lag (1980:248) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 55 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1984:426
Rubrik: Lag (1984:426) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1994:1638
Rubrik: Lag (1994:1638) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:44
Rubrik: Lag (1995:44) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 52, 53 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:297
Rubrik: Lag (2005:297) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2009:424
Rubrik: Lag (2009:424) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:789
Rubrik: Lag (2009:789) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2014:683
Rubrik: Lag (2014:683) om ändring i ransoneringslagen (1978:268)
Omfattning: ändr. 15, 35 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman