Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:679) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:679) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring

» Läs lagen (2005:130) om dödförklaring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:679 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2005:130) om dödförklaring och ändringar i lagen

Lag (2005:130) om dödförklaring
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2013:782
Rubrik: Lag (2013:782) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 5, 7 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:679
Rubrik: Lag (2014:679) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman