Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:675) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:675) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

» Läs lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:675 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och ändringar i lagen

Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1999‑04‑01
Upphävd: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2003:668
Rubrik: Lag (2003:668) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 17 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:581
Rubrik: Lag (2006:581) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:479
Rubrik: Lag (2009:479) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2013:333
Rubrik: Lag (2013:333) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:675
Rubrik: Lag (2014:675) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:776
Rubrik: Lag (2016:776) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Omfattning: ändr. 7 §; ny 6 a §
Ikraft: 2016‑08‑15
Ändring, SFS 2017:452
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman