Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

» Läs lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:672 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och ändringar i lagen

Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1996:265
Rubrik: Lag (1996:265) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:988
Rubrik: Lag (1997:988) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§; nya 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:187
Rubrik: Lag (2001:187) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2003:700
Rubrik: Lag (2003:700) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:896
Rubrik: Lag (2011:896) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 4, 8, 10 §§
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:672
Rubrik: Lag (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:687
Rubrik: Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 1, 8, 9 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman