Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

» Läs lagen (1994:1776) om skatt på energi (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:668 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1994:1776) om skatt på energi och ändringar i lagen

Lag (1994:1776) om skatt på energi
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:611
Rubrik: Lag (1995:611) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11 §§, 4 kap 1, 4, 12 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§, 7 kap 6 §, 9 kap 10 §, 12 kap 1 §, rubr. närmast efter rubr. till 4 kap; nya 1 kap 3 a §, 6 kap 8 a §, 10 p övergångsbest.
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 394L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:912
Rubrik: Lag (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 9, 10 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 9 §§, 10 kap 4, 5, 7, 9 §§, 11 kap 3, 9 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1133
Rubrik: Lag (1995:1133) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1995:912
Ikraft: 1995‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1525
Rubrik: Lag (1995:1525) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3 a §, 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1, 11 §§, 7 kap 1, 2, 5, 7 §§, 8 kap 5, §, 10 kap 1, 2, 4, 5, §§, 11 kap 10 §; nya 2 kap 9 a §, 7 kap 5 a, 5 b §§, 8 kap 4 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:57 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU17 Vissa punktskatte- och tullfrågor, rskr. 1995/96:120, EGTL76,/92 s1, EGTL316/92 s12, s19, EGTL390/92 s124, EGTL365/94 s46
Ändring, SFS 1995:1526
Rubrik: Lag (1995:1526) om ändring i lagen (1995:912) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest. till 1995:912; ändr. 2 kap 10 §, 11 kap 3 § i 1995:912
Ändring, SFS 1995:1533
Rubrik: Lag (1995:1533) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:687
Rubrik: Lag (1996:687) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:967
Rubrik: Lag (1996:967) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1220
Rubrik: Lag (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 §, 5, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1324
Rubrik: Lag (1996:1324) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1408
Rubrik: Lag (1996:1408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 12 kap 2 §; ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5 §§, 12 kap 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:359
Rubrik: Lag (1997:359) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 6, 8 §§; ny 4 kap 8 a §, rubr. närmast före 4 kap 8 a §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:449
Rubrik: Lag (1997:449) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:450
Rubrik: Lag (1997:450) om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 11 kap 3 § i 1996:1220; ny 3 p övergångsbest. till 1996:1220
Ändring, SFS 1997:479
Rubrik: Lag (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 2, 5, 9, 12 §§, 12 kap 1 §, 6 p övergångsbest.
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:592
Rubrik: Lag (1997:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1130
Rubrik: Lag (1997:1130) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 5, 6 p övergångsbest.; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 1 §, 7 kap 2, 4 §§, 9 kap 2, 3, 5, 9 §§; nya 8 kap 3 a §, 9 kap 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1131
Rubrik: Lag (1997:1131) om ändring i lagen (1997:479) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. i 1997:479
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:289
Rubrik: Lag (1998:289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §, 11 kap 3 §; ny 9 kap 8 a §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:849
Rubrik: Lag (1998:849) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1680
Rubrik: Lag (1998:1680) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 12 kap 1 §; nya 9 kap 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1998:1699
Rubrik: Lag (1998:1699) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 11 §§, 4 kap 12 §, 7 kap 2, 4 §§, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5, 9, 9 b §§, 11 kap 10 §; ny 2 kap 1 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:431
Rubrik: Lag (1999:431) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 5, 6 §§; ändr. 2 kap 8, 6 kap 3, 7, 8 §§, 10 kap 9 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1006
Rubrik: Lag (1999:1006) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1063
Rubrik: Lag (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1070
Rubrik: Lag (1999:1070) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §. 5 kap 2, 3 §§, 6 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 11 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:127 Införsel av beskattade varor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1109
Rubrik: Lag (1999:1109) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1289
Rubrik: Lag (1999:1289) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1323
Rubrik: Lag (1999:1323) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap 6 §, 6 kap 8 a §; ändr. 2 kap 2, 5 §§, 4 kap 1 §, 6 kap 8 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1324
Rubrik: Lag (1999:1324) om ändring i lagen (1999:1063) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 1999:1063
Ändring, SFS 2000:484
Rubrik: Lag (2000:484) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 9, 15 §§, 12 kap 1 §; nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1155
Rubrik: Lag (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 3 a §, 9 kap 2, 5 §§, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1426
Rubrik: Lag (2000:1426) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2, 3, 5 §§; nya 4 kap 1 b, 12 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1435
Rubrik: Lag (2000:1435) om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2000:1155
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2001:193
Rubrik: Lag (2001:193) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 11, 12 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:518
Rubrik: Lag (2001:518) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap 3, 4, 5 a, 7 §§, 8 kap 3 a, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1, 8, 9, 11 §§, 4 kap 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 12 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 10 §§, 7 kap 1, 2, 5, 5 b, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 2, 6, 9, 11, 14 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 9, 10 §§, rubr. till 7, 8 kap, rubr. närmast före 11 kap 9 §; nya 4 kap 3 a §, 6 a kap
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.8 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658 [ pdf ], 31992L0012 [ pdf ], 32000L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:523
Rubrik: Lag (2001:523) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 8 a §
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:569
Rubrik: Lag (2001:569) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:901
Rubrik: Lag (2001:901) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2001:962
Rubrik: Lag (2001:962) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 3 kap 2 §, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3, 10 §§; ny 6 a kap 5 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1081
Rubrik: Lag (2001:1081) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:31 Avgasrening, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:MJU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr.2001/02:82
Ändring, SFS 2002:422
Rubrik: Lag (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap 2, 10 §§, 9 kap 12, 13, 14, 15 §§, 10 kap 12 §, 11 kap 6, 13 §§; ändr. 4 kap 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§, 5 kap 3, 4, 5 §§, 6 kap 1 §, 8 kap 3 §, 9 kap 9 b §, 10 kap 11 §, 11 kap 7, 11 §§, 12 kap 1 §; ny 4 kap 12 b §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:684
Rubrik: Lag (2002:684) ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2002‑11‑15
Förarbeten: prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:331
Ändring, SFS 2002:757
Rubrik: Förordning (2002:757) om ikraftträdande av lagen (2002:684) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av SFS lagen 2002:684
Ändring, SFS 2002:884
Rubrik: Lag (2002:884) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 9 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:890
Rubrik: Lag (2002:890) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap 10 § i 2002:422
Förarbeten: prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2002:1141
Rubrik: Lag (2002:1141) om ändring i lagen (2002:422) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 4 § i 2002:422
Förarbeten: bet. 2002/03:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, m.m. på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2002/03:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2002/03:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (110,19 KB; 30 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2002/03:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten, m.m. på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2002:1142
Rubrik: Lag (2002:1142) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1, 2 §§, 9 kap 5 §, 11 kap 3 §, 2 p övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:810
Rubrik: Lag (2003:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 3 §, 9 kap 5, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 9, 10, 11, 12 §§, p 2 i övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:121
Rubrik: Lag (2004:121) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 1 b, 12 a §§, 5 kap 2 §
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:223
Rubrik: Lag (2004:223) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1, 2, 3 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 2004‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:628
Rubrik: Lag (2004:628) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 9 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1038
Rubrik: Lag (2004:1038) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8, 9 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 10, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 1997:479
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1153
Rubrik: Lag (2004:1153) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1197
Rubrik: Lag (2004:1197) om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 9, 11 §§; nya 11 kap 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 11 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:308
Rubrik: Lag (2005:308) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:960
Rubrik: Lag (2005:960) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1189
Rubrik: Lag (2005:1189) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:44 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rks.r 2005/06:118, EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R0069 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:234
Rubrik: Lag (2006:234) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:592
Rubrik: Lag (2006:592) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: nuvarande 4 kap 12 a, 12 b §§ betecknas 4 kap 13, 15 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 8, 10, 11 §§, 4 kap 12 §, 5 kap 2 §, 6 a kap 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap 3 §; nya 2 kap 4 a §, 4 kap 14 §, 5 kap 4 a §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:925
Rubrik: Lag (2006:925) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2006‑08‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:MJU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:345 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1394
Rubrik: Lag (2006:1394) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1508
Rubrik: Lag (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 3 a §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 10, 11, 12 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 3, 12, 13, 15 §§, 5 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 6 a kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 3 §§, 9 kap 5, 7, 8 a, 9, 9 b, 10 §§, 11 kap 3, 11 c, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2 kap 12 §, p 2 övergångsbest. till 1997:479; nya 1 kap 2 a, 8 §§, 9 kap 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32001R2031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1512
Rubrik: Förordning (2006:1512) om ikraftträdande av lagen (2006:1508) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1 kap 8 §, 9 kap 9, 9 b §§ i 2006:1508
Ändring, SFS 2007:778
Rubrik: Lag (2007:778) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §; nya 1 kap 9 §, 7 kap 3 §
Ikraft: 2007‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:779
Rubrik: Lag (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 8, 9, 9 a §§, 9 kap 8 a §, 10 kap 1, 2, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1168
Rubrik: Lag (2007:1168) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1387
Rubrik: Lag (2007:1387) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 4 a, 10 §§, 6 a kap 1 §, 9 kap 7, 8 §§, 11 kap 3, 4, 12 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1393
Rubrik: Lag (2007:1393) om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap 1 § i 2007:779
Förarbeten: bet. 2007/08:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:89 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:204
Rubrik: Lag (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:561
Rubrik: Lag (2008:561) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 2, 3, 4, 5 §§, 11 kap 10 §; nya 1 kap 10 §, 6 a kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:562
Rubrik: Lag (2008:562) om ändring i lagen (2008:204) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap 1 § i 2008:204
Ändring, SFS 2008:1219
Rubrik: Lag (2008:1219) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap 10 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1319
Rubrik: Lag (2008:1319) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap 1 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31992L0012 [ pdf ], 32004L0106 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1492
Rubrik: Lag (2009:1492) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §, rubr. närmast före 2 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 11 kap. 3, 10 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1493
Rubrik: Lag (2009:1493) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 4 kap. 8 §, 6 kap. 7, 9 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8 §, 6 kap. 2, 3, 8, 10 §§; nuvarande 6 kap. 3, 4, 8 §§ betecknas 6 kap. 13, 14, 12 §§; ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b, 11 §§, nya 6 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 6 §, rubr. till 6 kap.; nya 3 a kap., 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b, 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2, 8 §§, 6 kap. 2, 9, 12, 13 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118 [ pdf ], 32003D1152, 31992L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1494
Rubrik: Lag (2009:1494) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 §, 5 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1495
Rubrik: Lag (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 1, 11 §§, 6 a kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 3 §, 9 kap. 5, 7, 8, 9 §§; nya 2 kap. 1 b §, 6 a kap. 2 a §, 7 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32009L0028 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1496
Rubrik: Lag (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1497
Rubrik: Lag (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 8 §, 9 kap. 9, 9 a, 9 b §§; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1505
Rubrik: Lag (2009:1505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:107
Rubrik: Lag (2010:107) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:181
Rubrik: Lag (2010:181) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 6 kap. 15 §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:600
Rubrik: Lag (2010:600) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:1495
Ändring, SFS 2010:1088
Rubrik: Lag (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1089
Rubrik: Lag (2010:1089) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1090
Rubrik: Lag (2010:1090) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 § i 2009:1495
Ändring, SFS 2010:1820
Rubrik: Lag (2010:1820) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 6 kap. 7 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1821
Rubrik: Lag (2010:1821) om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1495
Ändring, SFS 2010:1822
Rubrik: Lag (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2009:1496
Ändring, SFS 2010:1823
Rubrik: Lag (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 i 2009:1497
Ändring, SFS 2010:1824
Rubrik: Lag (2010:1824) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1896
Rubrik: Lag (2010:1896) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:101
Rubrik: Lag (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2011‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:287
Rubrik: Lag (2011:287 ) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 11 §, 3 a kap. 1, 2, 4 §§, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 4, 6, 7, 9, 9 b, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 7, 8, 8 a, 12, 15 §§, 7 kap. 2, 5 b, 6 §§, 9 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:321
Rubrik: Lag (2011:321) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1094
Rubrik: Förordning (2011:1094) om ikraftträdande av lagen (2010:1088) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:1088
Ändring, SFS 2011:1197
Rubrik: Lag (2011:1197) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1370
Rubrik: Lag (2011:1370) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 §, 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:678
Rubrik: Lag (2012:678) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 kap. 15 §; ändr. 2 kap. 11 §, 4 kap. 1, 1 a, 1 b, 13 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:680
Rubrik: Lag (2012:680) om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1822
Ändring, SFS 2012:681
Rubrik: Lag (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2010:1823
Ändring, SFS 2012:796
Rubrik: Lag (2012:796) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1496
Ändring, SFS 2012:797
Rubrik: Lag (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 § i 2009:1497
CELEX-nr: 32003L0087 [ pdf ], 32009L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:798
Rubrik: Lag (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 §; nya 7 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0087 [ pdf ], 32009L0029 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:808
Rubrik: Lag (2012:808) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2012‑12‑30
Ändring, SFS 2012:836
Rubrik: Lag (2012:836) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 11 kap. 10 §; ny 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:837
Rubrik: Lag (2012:837) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2009:1497
Ändring, SFS 2013:19
Rubrik: Förordning (2013:19) om ikraftträdande av lagen (2012:798) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2012:798
Ändring, SFS 2013:371
Rubrik: Lag (2013:371) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2012:836
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:957
Rubrik: Lag (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår genom 2014:1364
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:969
Rubrik: Lag (2013:969) om ändring i lagen (2012:797) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. i 6 a kap. 1, 2 §§ i 2012:797
Ändring, SFS 2013:970
Rubrik: Lag (2013:970) om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2012:681
Ändring, SFS 2013:1004
Rubrik: Lag (2013:1004) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1074
Rubrik: Lag (2013:1074) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1075
Rubrik: Lag (2013:1075) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 3 a kap. 3 §, 4 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§; nya 4 kap. 3 b, 5 a, 6 a, 7 a, 16 §§, 5 kap. 1 b §, 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:285
Rubrik: Lag (2014:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §, 7 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:668
Rubrik: Lag (2014:668) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 10 kap. 9, 10 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:945
Rubrik: Lag (2014:945) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:1023
Rubrik: Lag (2014:1023) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2014‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1024
Rubrik: Lag (2014:1024) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2009:1497
Ändring, SFS 2014:1364
Rubrik: Lag (2014:1364) om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2013:957 utgår
Ändring, SFS 2014:1496
Rubrik: Lag (2014:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 b §; ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d, 4 a §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:214
Rubrik: Lag (2015:214) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 11 §
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:640
Rubrik: Lag (2015:640) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2015‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:747
Rubrik: Lag (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 9 kap. 4 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b, 9 §§, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 a kap. 1, 2, 2 a, 3 §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§, 9 kap. 5 §, 12 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:749
Rubrik: Lag (2015:749) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:750
Rubrik: Lag (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2, 3, §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:845
Rubrik: Lag (2015:845) om ändring i lagen (2015:747) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c §§ i 2015:747
Ändring, SFS 2015:846
Rubrik: Lag (2015:846) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 d, 4 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:890
Rubrik: Lag (2015:890) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:266
Rubrik: Lag (2016:266) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 8, 13 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:505
Rubrik: Lag (2016:505) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 10 §; ändr. 6 a kap. 1, 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 7, 8 §§; nya 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13, 16 §§, 6 a kap. 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:506
Rubrik: Lag (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2015:750
Ändring, SFS 2016:791
Rubrik: Lag (2016:791) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2016‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1072
Rubrik: Lag (2016:1072) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1, 2 a §§, 9 kap. 2 §, 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9, 12 §§; nya 1 kap. 14, 15 §§, 11 kap. 6, 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraft: 2016‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1073
Rubrik: Lag (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c, 13 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 11 kap. 2, 5, 7, 9, 11 §§; ny 1 kap. 17 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1079
Rubrik: Lag (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr 6 a kap. 1 § i 2016:506
Ändring, SFS 2017:399
Rubrik: Lag (2017:399) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:400
Rubrik: Lag (2017:400) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:408
Rubrik: Lag (2017:408) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 11 kap. 4 §; nya 1 kap. 18 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:409
Rubrik: Lag (2017:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:410
Rubrik: Lag (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2016:1073
Ändring, SFS 2017:1057
Rubrik: Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑02‑01
Ändring, SFS 2017:1208
Rubrik: Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§; nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
Ikraft: 2017‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1220
Rubrik: Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750
Ändring, SFS 2017:1223
Rubrik: Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 11 kap. 11 §; ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073
Ändring, SFS 2017:1225
Rubrik: Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079
Ändring, SFS 2017:1230
Rubrik: Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410
Ändring, SFS 2017:1231
Rubrik: Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 7 kap. 3 d §; ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§; ny 7 kap. 3 b §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1887
Rubrik: Lag (2018:1887) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 a §, 4 kap. 4, 6, 8 §§, 11 kap. 2, 7, 20 §§; nya 1 kap. 17 a §, 11 kap. 13 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:447
Rubrik: Lag (2019:447) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:491
Rubrik: Lag (2019:491) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 3, 3 a §§; nuvarande 6 a kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 6 a kap. 3, 3 a §§; ändr. 1 kap. 11 a §, 6 a kap. 1 §, den nya 3 a §, 5 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2019‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1244
Rubrik: Lag (2019:1244) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1045
Rubrik: Lag (2020:1045) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 6 a kap. 2 b §; ändr. 1 kap. 9, 11 a §§, 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 1, 3, 3 b, 4, 4 a §§, 9 kap. 2, 5, 5 a §§, 11 kap. 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 12 b, 14, 15 §§; ny 11 kap. 18 §, rubr. närmast före 11 kap. 18 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1155
Rubrik: Lag (2020:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1176
Rubrik: Lag (2020:1176) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:165
Rubrik: Lag (2021:165) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:166
Rubrik: Lag (2021:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:409
Rubrik: Lag (2021:409) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:410
Rubrik: Lag (2021:410) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 a, 11 b §§, 6 a kap. 1, 2, 3 a §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:411
Rubrik: Lag (2021:411) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:669
Rubrik: Lag (2021:669) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 c §, 7 kap. 3 c, 4 §§
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:882
Rubrik: Lag (2021:882) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2021‑11‑01
Ändring, SFS 2021:883
Rubrik: Lag (2021:883) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b §
Ikraft: 2022‑11‑01
Ändring, SFS 2021:1151
Rubrik: Lag (2021:1151) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 b, 13 §§, 5 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 1 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:165
Rubrik: Lag (2022:165) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 3 a kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:166
Rubrik: Lag (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 3 a, 4, 5, 6 kap., 7 kap. 6 §, 12 kap.; nuvarande 1 kap. 1, 2 a §§ betecknas 1 kap. 1 a, 2 b §§; ändr. 1 kap. 7, 11 b §§, 2 kap. 1, 8, 11 §§, 3 kap. 4 §, 7 kap. 1, 2 a §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 10, 10 a, 10 b, 11, 12 §§, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2 a §§ sätts närmast före de nya 1 kap. 1 a, 2 b §§; nya 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 5, 6, 12 kap.,1 kap. 1, 2 a, 2 c, 19, 20 §§, 2 kap. 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 8 kap. 1 a §, 9 kap. 10 c, 11 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 1 §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:247
Rubrik: Lag (2022:247) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2022‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:248
Rubrik: Lag (2022:248) om ändring i lagen (2021:883) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 b § i 2021:883
Ändring, SFS 2022:284
Rubrik: Lag (2022:284) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:285
Rubrik: Lag (2022:285) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 12 a §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:294
Rubrik: Lag (2022:294) om ändring i lagen (2022:247) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2022:247
Ändring, SFS 2022:295
Rubrik: Lag (2022:295) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2022‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:372
Rubrik: Lag (2022:372) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:650
Rubrik: Lag (2022:650) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §, 6 a kap. 3 a §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 17 §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1045
Rubrik: Lag (2022:1045) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑06‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1046
Rubrik: Lag (2022:1046) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑09‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1047
Rubrik: Lag (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår genom 2023:360
Ändring, SFS 2022:1048
Rubrik: Lag (2022:1048) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ny 1 kap. 11 c §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1049
Rubrik: Lag (2022:1049) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1050
Rubrik: Lag (2022:1050) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2022‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1483
Rubrik: Lag (2022:1483) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: nya 8 kap. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2022:1487
Rubrik: Lag (2022:1487) om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 4 d kap. 1 §, 9 kap. 10 c § i 2022:166
Förarbeten: prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2022:1775
Rubrik: Lag (2022:1775) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1776
Rubrik: Lag (2022:1776) om ändring i lagen (2022:166) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 § i 2022:166
Ändring, SFS 2022:1781
Rubrik: Lag (2022:1781) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 14 §, 9 kap. 5 a §, 11 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 11 a §, 9 kap. 5 b, 8 §§, 11 kap. 6, 9, 16, 17 §§
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:203
Rubrik: Lag (2023:203) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:360
Rubrik: Lag (2023:360) om ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: utgår 2022:1047
Ändring, SFS 2023:361
Rubrik: Lag (2023:361) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:362
Rubrik: Lag (2023:362) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:435
Rubrik: Lag (2023:435) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: upph. 1 kap. 11 c §; ändr. 1 kap. 13 §, 9 kap. 2 §, 11 kap. 12 a §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:436
Rubrik: Lag (2023:436) om ändring i lagen (2022:1781) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 11 kap. 17 §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2022:1781
Ändring, SFS 2023:437
Rubrik: Lag (2023:437) om ändring i lagen (2023:361) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 6 a kap. 2 a §; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2023:361
Ändring, SFS 2023:810
Rubrik: Lag (2023:810) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 b §§, 6 a kap. 2 a §, 9 kap. 7 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:811
Rubrik: Lag (2023:811) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2025‑01‑01 överg.best.