Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)

» Läs bidragsbrottslagen (2007:612) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:667 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till bidragsbrottslagen (2007:612) och ändringar i lagen

Bidragsbrottslag (2007:612)
Departement: Finansdepartementet RS
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:615
Rubrik: Lag (2007:615) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1014
Rubrik: Lag (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1525
Rubrik: Lag (2009:1525) om ändring i lagen (2009:1014) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612); utfärdad den 17 december 2009.
Omfattning: ändr. 1 § i 2009:1014
Förarbeten: bet. 2009/10:SfU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:112 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:667
Rubrik: Lag (2014:667) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:652
Rubrik: Lag (2019:652) om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman