Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:665) om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:665) om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

» Läs lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:665 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting och ändringar i lagen

Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2014:665
Rubrik: Lag (2014:665) om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:757
Rubrik: Lag (2017:757) om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:940
Rubrik: Lag (2019:940) om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting
Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman