Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:664) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:664) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

» Läs lagen (2010:751) om betaltjänster (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:664 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2010:751) om betaltjänster och ändringar i lagen

Lag (2010:751) om betaltjänster
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:220 Betaltjänster (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:372 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL319/2007 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EUTL266/2009 s11, EUTL345/2006 s1
CELEX-nr: 32007L0064 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ], 32009R0924 [ pdf ], 32006R1781 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:775
Rubrik: Lag (2011:775) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2013:234
Rubrik: Lag (2013:234) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:582
Rubrik: Lag (2013:582) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2014:220
Rubrik: Lag (2014:220) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 8, 23 §§; ny rubr. närmast före 8 kap. 23 §
Ikraft: 2014‑06‑01
CELEX-nr: 32009R0924 [ pdf ], 32012R0260 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:493
Rubrik: Lag (2014:493) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §; ny 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:553
Rubrik: Lag (2014:553) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 3 kap. 8 a §, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:664
Rubrik: Lag (2014:664) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:988
Rubrik: Lag (2014:988) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:188
Rubrik: Lag (2015:188) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2017:342
Rubrik: Lag (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§; nytt 4 a kap., ny 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2017‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:652
Rubrik: Lag (2017:652) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 13, 17 §§, 8 kap. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26 §§, rubr. närmast före 8 kap. 8, 14, 18 §§; nya 1 kap. 8 §, 8 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, rubr. närmast före 8 kap. 16 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1014
Rubrik: Lag (2017:1014) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:170
Rubrik: Lag (2018:170) om ändring i lagen (2017:342) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 4 a kap. 5 §
Ändring, SFS 2018:175
Rubrik: Lag (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: nuvarande 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§ betecknas 5 kap. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59 §§; ändr. 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 5 §§, de nya 5 kap. 28, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§, rubr. till 7 kap, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21, 23 §§, 4 kap. 3, 20 §, 5 kap. 5 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 6, 9, 13, 16, 17, 30, 31, 32 §§ sätts närmast före 5 kap. 28, 31, 35, 38, 39, 54, 55, 57 §§, rubr. närmast före 5 kap. 23 § sätts närmast före 5 kap. 44 §, rubr. närmast före 5 kap. 10, 25, 27, 33 §§ sätts närmast före 5 kap. 32, 47, 50, 59 §§; nya 5 a, 5 b kap., nya 1 kap. 1 a, 6 a, 6 b, 9, 10, 11 §§, 3 kap. 18 a, 28 a §§, 4 kap. 3 a, 4 a, 4 b, 7 a, 8 a, 21, 22 §§, 5 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 52, 56, 58, 60 §§, 7 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 23 e §, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 3 a, 21, 22 §§, 5 kap. 7, 8, 14, 15, 20, 23, 27, 45, 58, 60 §§
Ikraft: 2018‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:179
Rubrik: Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av SFS 4 a kap. 5 §
Ändring, SFS 2018:329
Rubrik: Lag (2018:329) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: upph. 6 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 8 §; ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:730
Rubrik: Lag (2018:730) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:843
Rubrik: Lag (2018:843) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1794
Rubrik: Lag (2018:1794) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 29 §§
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:195
Rubrik: Förordning (2019:195) om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ikrafttr. av SFS 5 kap. 10, 13, 17, 19, 25 §§, 5 b kap. 4 § i 2018:175
Ändring, SFS 2019:407
Rubrik: Lag (2019:407) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 a kap. 5 §; ändr. 4 a kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§; nya 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 4 a kap. 4 a, 4 b, 5 b §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:731
Rubrik: Lag (2019:731) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:764
Rubrik: Lag (2019:764) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:1226
Rubrik: Lag (2019:1226) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 b §§; ny 9 kap.
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1251
Rubrik: Lag (2019:1251) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:176
Rubrik: Lag (2020:176) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 7 a kap.
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:183
Rubrik: Lag (2020:183) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 8 kap. 7, 27 §§; nya 4 kap. 20 a §, rubr. närmast före 4 kap. 20 a §
Ikraft: 2020‑05‑01
Ändring, SFS 2020:341
Rubrik: Lag (2020:341) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: nya 8 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2021:494
Rubrik: Lag (2021:494) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2022:499
Rubrik: Lag (2022:499) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:682
Rubrik: Lag (2022:682) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:723
Rubrik: Lag (2022:723) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 47, 50, 59 §§; ny 4 kap. 21 a §, rubr. närmast före 4 kap. 21 a §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1704
Rubrik: Lag (2022:1704) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 4 a kap. 1, 2, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1728
Rubrik: Lag (2022:1728) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:615
Rubrik: Lag (2023:615) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Omfattning: ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2023‑11‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman