Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:663) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:663) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

» Läs lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:663 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2009‑03‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:163 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL309/2005 s15, EUTL145/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL2007/2003 s1
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ], 32004R0885 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Upphävd: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2009:716
Rubrik: Lag (2009:716) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2009‑07‑15
Ändring, SFS 2010:764
Rubrik: Lag (2010:764) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12, 14 §§, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1868
Rubrik: Lag (2010:1868) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:667
Rubrik: Lag (2011:667) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:773
Rubrik: Lag (2011:773) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1051
Rubrik: Lag (2011:1051) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Förarbeten: bet. 2010/11:FiU43 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:2 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:376
Rubrik: Lag (2012:376) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: nya 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU47 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:238 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:580
Rubrik: Lag (2013:580) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2014:278
Rubrik: Lag (2014:278) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12 §§, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:206 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL309/2005 s15, EUTL145/2004 s1
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:314
Rubrik: Lag (2014:314) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr 3 kap. 1 §; nya 3 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:663
Rubrik: Lag (2014:663) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 1 a, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:795
Rubrik: Lag (2014:795) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 4, 5, 12, 14 §§, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑08‑01
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ], 32004L0039 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:187
Rubrik: Lag (2015:187) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2015:274
Rubrik: Lag (2015:274) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: upph. 4 kap., rubr. närmast före 2 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 3, 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 4, 5, 7, 10 §§, 8 kap. 1 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 a §, 2 kap. 6 a, 7 a, 7 b §§, 3 kap. 1 b §, 4 kap., 6 kap. 7 a §,
Ikraft: 2015‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:443
Rubrik: Lag (2015:443) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 3 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2016:1029
Rubrik: Lag (2016:1029) om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12 §§, 3 kap. 7 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:630
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman