Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:661) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:661) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

» Läs lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:661 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och ändringar i lagen

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 1989:189
Rubrik: Lag (1989:189) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 56 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, bet. 1988/89:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1990:751
Rubrik: Lag (1990:751) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 17, 40 §§; ändr. 22, 53, 54, 55 §§; nya 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 22 b §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:135 om betalningar till och från utlandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FiU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:831
Rubrik: Lag (1990:831) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 18, 20 §§
Ikraft: 1990‑08‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1150
Rubrik: Lag (1990:1150) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:41 om ändrade kassakravsavgifter [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1990/91:FiU5, rskr 1990/91:55
Ändring, SFS 1990:1347
Rubrik: Lag (1990:1347) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 38, 41 §§
Ikraft: 1991‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91;NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:1001
Rubrik: Lag (1991:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1025
Rubrik: Lag (1991:1025) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1991‑08‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:154 om rörelseregler för bank m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1504
Rubrik: Lag (1991:1504) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1538
Rubrik: Lag (1991:1538) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 34, 41, 43 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: Förs. 1991/92:10, 1991/92:FiU3, rskr 1991/92:13
Ändring, SFS 1992:1619
Rubrik: Lag (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 18, 20, 22 b §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1641
Rubrik: Lag (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 53, 55 §§
Ikraft: 1993‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:6
Rubrik: Lag (1993:6) om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 22 § i 1992:1641, 2 p ikrafttr.best. till 1992:1641
Ikraft: 1993‑02‑01
Ändring, SFS 1993:7
Rubrik: Lag (1993:7) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 42 a §
Ikraft: 1993‑02‑01
Ändring, SFS 1993:769
Rubrik: Lag (1993:769) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1619 och 22 § första stycket i 1992:1641
Ändring, SFS 1993:1701
Rubrik: Lag (1993:1701) om ändring i lagen (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 22 b §, ikrafttr. best. till 1992:1619
Ändring, SFS 1994:266
Rubrik: Lag (1994:266) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1069
Rubrik: Lag (1994:1069) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1539
Rubrik: Lag (1994:1539) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 30 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2058
Rubrik: Lag (1994:2058) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:969
Rubrik: Lag (1995:969) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 12, 13, 19, 23, 41, 52 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1576
Rubrik: Lag (1995:1576) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3, 13 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1595
Rubrik: Lag (1995:1595) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 42 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:590
Rubrik: Lag (1996:590) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 42 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1008
Rubrik: Lag (1996:1008) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 22 b §, rubr. närmast före 22 b §; ändr. 53 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1021
Rubrik: Lag (1996:1021) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:104
Rubrik: Lag (1997:104) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 6, 22, 41, 53 §§; ny 40 §
Ikraft: 1997‑04‑01
Förarbeten: Förs. 1996/97:RB2, bet. 1996/97:FiU14 Vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, rskr. 1996/97:153
Ändring, SFS 1997:455
Rubrik: Lag (1997:455) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:662
Rubrik: Lag (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1405
Rubrik: Lag (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 55 §; ändr. 4, 10, 20, 29, 31–35, 38–50, 56 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 33 a, 33 b, 39 a, 41 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1412
Rubrik: Lag (1998:1412) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 23, 31, 41, 47, 50 §§; nuvarande 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 22 a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 42 a, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 1 kap 1 §, 10 kap 1 §, 6 kap 1 §, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9 §, 7 kap 8 §, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap 7 §, 9 kap 3 §, 4 kap 3 §, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§; ändr. 3, 22, 51 §§, de nya 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 7 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 3 §§, rubr. till de nya 1–11 kap; nya 6 kap 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1413
Rubrik: Lag (1998:1413) om ändring i lagen (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385)
Omfattning: upph. 38, 41 §§, rubr. närmast före 9 § i 1998:1405; nuvarande 4, 10, 20, 29, 31, 32, 33, 33 a, 33 b, 34, 35, 39, 39 a, 40, 41 a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 §§ i 1998:1405 betecknas 1 kap 2 §, 7 kap 1 §, 6 kap 6 §, 4 kap 1 §, 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 2 kap 2 §, 9 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 4 §§, 9 kap 6 §, 3 kap 2 §, 6 kap 3, 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 4 kap 6, 2 §§, 10 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 11 kap 5 §; ändr. de nya 1 kap 2 §, 6 kap 6 §, 9 kap 2 §, 10 kap 3 §, 11 kap 5 §; nya 1 kap 5 §, 2 kap 4 §, 9 kap 4, 5 §§
Ändring, SFS 1998:1414
Rubrik: Lag (1998:1414) om ändring i lagen (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges Riksbank
Omfattning: nuvarande 12 § i 1998:662 betecknas 7 kap 3 §
Ändring, SFS 1999:19
Rubrik: Lag (1988:1385) (1999:19) om Sveriges riksbank
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1999:206
Rubrik: Lag (1999:206) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:155
Ändring, SFS 1999:416
Rubrik: Lag (1999:416) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap 8 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1258
Rubrik: Lag (1999:1258) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:181
Rubrik: Lag (2000:181) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:204
Rubrik: Lag (2000:204) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:427
Rubrik: Lag (2000:427) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2002:1030
Rubrik: Lag (2002:1030) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 2, 3 §§; ny 9 kap 2 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:190 Riksrevisionen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:168
Rubrik: Lag (2003:168) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; ändr. 6 kap 5, 9 §§, 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: 2002/03:RB3, bet. 2002/03:FiU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:112
Ändring, SFS 2003:186
Rubrik: Lag (2003:186) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: 2002/03:RS1, bet. 2002/03:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:840
Rubrik: Lag (2003:840) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4 §§, 2 kap 2 §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:307
Rubrik: Lag (2004:307) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:432
Rubrik: Lag (2004:432) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:668
Rubrik: Lag (2004:668) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 9 §, 11 kap 3 §; ny 11 kap 2 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: Förs. 2003/04:RB3, bet. 2003/04:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:287
Ändring, SFS 2004:1303
Rubrik: Lag (2004:1303) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 9 kap 1 §, 11 kap 2 a, 5 a §§; ny 5 kap 5 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2004/05:RB3, bet. 2004/05:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:109
Ändring, SFS 2006:1001
Rubrik: Lag (2006:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 4 §§, 10 kap 3 §; nya 8 kap 2 a §, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 a, 5 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:385 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:239
Rubrik: Lag (2008:239) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Förarbeten: bet. 2007/08:FiU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:157 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:440
Rubrik: Lag (2009:440) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:801
Rubrik: Lag (2009:801) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:635
Rubrik: Lag (2010:635) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RB5, bet. 2009/10:FiU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:313 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1815
Rubrik: Lag ändring i lagen (1988:1385) (2010:1815) om Sveriges riksbank
Omfattning: upph. 10 kap. 1 a §; ändr. 9 kap. 2, 2 a, 4 §§, 10 kap. 3 §; ny 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:51 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:2054
Rubrik: Lag (2010:2054) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:193
Rubrik: Lag (2011:193) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RB6, bet. 2010/11:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:172 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2011:208
Rubrik: Lag (2011:208) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:457
Rubrik: Lag (2011:457) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:754
Rubrik: Lag (2011:754) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2011‑06‑30
Förarbeten: prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:273 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ], 32006L0049 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:485
Rubrik: Lag (2014:485) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: nya 6 kap. 10, 11 §§
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:661
Rubrik: Lag (2014:661) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:867
Rubrik: Lag (2014:867) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:351 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:973
Rubrik: Lag (2014:973) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32013L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:1024
Rubrik: Lag (2015:1024) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2019:747
Rubrik: Lag (2019:747) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:834
Rubrik: Lag (2020:834) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ny 8 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑11‑01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RB3, bet. 2020/21:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:5 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2021:486
Rubrik: Lag (2021:486) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2022:741
Rubrik: Lag (2022:741) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 a §
Ikraft: 2022‑08‑12
Ändring, SFS 2022:980
Rubrik: Lag (2022:980) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Ändring, SFS 2022:1568
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman