Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

» Läs lagen (2011:579) om leksakers säkerhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:658 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och ändringar i lagen

Lag (2011:579) om leksakers säkerhet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2011‑07‑20 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:CU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:245 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL170/2009 s1, EGTL204/1998 s37, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32009L0048 [ pdf ], 31998L0034 [ pdf ], 32008R0765 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:797
Rubrik: Lag (2011:797) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2014:658
Rubrik: Lag (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2021:676
Rubrik: Lag (2021:676) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 4, 24, 25, 28, 29, 33 §§; ny 24 a §
Ikraft: 2021‑07‑16
Ändring, SFS 2022:1126
Rubrik: Lag (2022:1126) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 24, 24 a, 27, 32 §§, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman