Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

» Läs lagen (2006:444) om passagerarregister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:657 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:444) om passagerarregister och ändringar i lagen

Lag (2006:444) om passagerarregister
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006‑09‑01
CELEX-nr: 32004L0082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:657
Rubrik: Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:179
Rubrik: Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2019‑05‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman