Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

» Läs lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:654 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och ändringar i lagen

Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:279
Rubrik: Lag (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2013:935
Rubrik: Lag (2013:935) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. i 2012:279
Ändring, SFS 2014:387
Rubrik: Lag (2014:387) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:654
Rubrik: Lag (2014:654) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1422
Rubrik: Lag (2014:1422) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Ändring, SFS 2016:839
Rubrik: Lag (2016:839) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Ändring, SFS 2017:718
Rubrik: Lag (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2012:279
Ändring, SFS 2019:498
Rubrik: Lag (2019:498) om ändring i lagen (2017:718) om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. av upph. i 2017:718
Ändring, SFS 2019:499
Rubrik: Lag (2019:499) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 2 §, de nya 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2022:501
Rubrik: Lag (2022:501) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022‑06‑03
Förarbeten: prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:302 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:685
Rubrik: Lag (2022:685) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1522
Rubrik: Lag (2022:1522) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman