Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

» Läs lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:646 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:441
Rubrik: Lag (2002:441) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:147 Snabbare lagföring (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:249
Ändring, SFS 2004:516
Rubrik: Lag (2004:516) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:980
Rubrik: Lag (2005:980) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:247
Rubrik: Lag (2007:247) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:451
Rubrik: Lag (2009:451) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2013:652
Rubrik: Lag (2013:652) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013‑09‑01
Ändring, SFS 2014:646
Rubrik: Lag (2014:646) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1534
Rubrik: Lag (2022:1534) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Förarbeten: prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:16 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:283
Rubrik: Lag (2023:283) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §; ny 7 a §
Ikraft: 2023‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman