Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:644) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:644) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

» Läs lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:644 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder och ändringar i lagen

Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2012‑10‑16 överg.best.
CELEX-nr: 32002F0584, 22006A1021[01]
Ändring, SFS 2012:572
Rubrik: Förordning (2012:572) om ikraftträdande av lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2014:644
Rubrik: Lag (2014:644) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:103
Rubrik: Lag (2015:103) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 6 kap. 4, 5, 6 §§; ändr. 6 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:128
Rubrik: Lag (2017:128) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ny 7 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1260
Rubrik: Lag (2018:1260) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:178
Rubrik: Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2021:1038
Rubrik: Lag (2021:1038) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2024:44
Rubrik: Lag (2024:44) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1 §; ny 2 kap. 5 a §
Ikraft: 2024‑03‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman