Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

» Läs lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:641 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och ändringar i lagen

Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32002F0584
Ändring, SFS 2005:502
Rubrik: Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:348
Rubrik: Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2010:382
Rubrik: Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑04‑09
Ändring, SFS 2010:1433
Rubrik: Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1177
Rubrik: Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 9 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012‑10‑16 överg.best.
Ändring, SFS 2012:583
Rubrik: Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2011:1177
Ändring, SFS 2013:128
Rubrik: Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:382
Ändring, SFS 2013:843
Rubrik: Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.
Ikraft: 2014‑01‑01
CELEX-nr: 32009F0299
Ändring, SFS 2014:641
Rubrik: Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:102
Rubrik: Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 7 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:487
Rubrik: Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2017:129
Rubrik: Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ny 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1258
Rubrik: Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:177
Rubrik: Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2021:1034
Rubrik: Lag (2021:1034) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2024:43
Rubrik: Lag (2024:43) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 1, 5, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, bil.; nya 2 kap. 5 a, 7 §§, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2024‑03‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman