Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten

» Läs lagen (1985:206) om viten (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:629 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1985:206) om viten och ändringar i lagen

Lag (1985:206) om viten
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1997:1096
Rubrik: Lag (1997:1096) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:591
Rubrik: Lag (1998:591) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:11
Rubrik: Lag (2010:11) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2014:629
Rubrik: Lag (2014:629) om ändring i lagen (1985:206) om viten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman