Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

» Läs lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:628 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och ändringar i lagen

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Departement: Justitiedepartementet
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:628
Rubrik: Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:660
Rubrik: Lag (2017:660) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman