Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

» Läs lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:624 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och ändringar i lagen

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2002‑07‑01
Upphävd: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2003:150
Rubrik: Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:1190
Rubrik: Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:70
Ändring, SFS 2006:923
Rubrik: Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och LU39, rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 364, EUTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:73
Rubrik: Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2009‑03‑15
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:312
Rubrik: Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:624
Rubrik: Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:52
Rubrik: Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 7 §, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2016:94
Rubrik: Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2017:334
Rubrik: Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:644
Rubrik: Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1311
Rubrik: Lag (2018:1311) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2020:15
Rubrik: Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑03‑01
Ändring, SFS 2021:1033
Rubrik: Lag (2021:1033) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:666
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman