Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

» Läs lagen (1988:688) om kontaktförbud (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:620 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1988:688) om kontaktförbud och ändringar i lagen

Lag (1988:688) om kontaktförbud
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:137 om besöksförbud [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:320
Ändring, SFS 1989:1075
Rubrik: Lag (1989:1075) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Förarbeten: bet. 1989/90:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:65
Ändring, SFS 1996:263
Rubrik: Lag (1996:263) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2003:484
Rubrik: Lag (2003:484) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 14, 15, 19 §§; nya 1 a, 6 a, 7 a, 13 a §§
Ikraft: 2003‑09‑01
Ändring, SFS 2009:437
Rubrik: Lag (2009:437) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:1953
Rubrik: Lag (2010:1953) om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:487
Rubrik: Lag (2011:487) om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8, 9, 11, 12, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 1, 23, 24 §§; nya 2 a, 12 a, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:974
Rubrik: Lag (2013:974) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:620
Rubrik: Lag (2014:620) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 9, 12 a, 13 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:408
Rubrik: Lag (2018:408) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 4, 7 a, 12 a, 13 a, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:793
Rubrik: Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2021:1109
Rubrik: Lag (2021:1109) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud
Omfattning: ändr. 1 a, 2, 24 §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:39 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman