Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

» Läs lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:618 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. och ändringar i lagen

Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1974:124 med förslag till lag om visst stöldgods m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:298
Ändring, SFS 1986:1008
Rubrik: Lag (1986:1008) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1991:452
Rubrik: Lag (1991:452) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 2014:309
Rubrik: Lag (2014:309) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:618
Rubrik: Lag (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:437
Rubrik: Lag (2015:437) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman