Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:612) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:612) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd

» Läs lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:612 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd och ändringar i lagen

Lag (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Departement: Justitiedepartementet L3
Ändring, SFS 1955:392
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:180
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 8 §
Ändring, SFS 1967:78
Omfattning: ny 9 §
Ändring, SFS 1977:687
Rubrik: Lag (1977:687) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ändring, SFS 1984:984
Rubrik: Lag (1984:984) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1–7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:7 med förslag till lag om ensamrätt till bärgning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:64
Ändring, SFS 1988:439
Rubrik: Lag (1988:439) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:951
Rubrik: Lag (1988:951) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §; ny 8 a §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:104 om kulturmiljövård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KrU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1991:244
Rubrik: Lag (1991:244) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1999:399
Rubrik: Lag (1999:399) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2013:537
Rubrik: Lag (2013:537) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:612
Rubrik: Lag (2014:612) om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman