Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)

» Läs konkurslagen (1987:672) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:610 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till konkurslagen (1987:672) och ändringar i lagen

Konkurslag (1987:672)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1135
Rubrik: Lag (1987:1135) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §; begr. giltighet
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1371
Rubrik: Lag (1988:1371) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:31 om jäv för konkursförvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:35
Ändring, SFS 1989:1002
Rubrik: Lag (1989:1002) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1989:1084
Rubrik: Lag (1989:1084) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 13 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1990:457
Rubrik: Lag (1990:457) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1072
Rubrik: Lag (1990:1072) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 21 §, 9 kap 14 §, 11 kap 21 §, 12 kap 16 §; ny 11 kap 13 a §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:22 om ändring i konkurslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU10, rskr 1990/91:33
Ändring, SFS 1991:857
Rubrik: Lag (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 9 §, 5 kap 11 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:857
Ändring, SFS 1991:999
Rubrik: Lag (1991:999) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1562
Rubrik: Lag (1991:1562) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:498
Rubrik: Lag (1992:498) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:139 om statlig lönegaranti vid konkurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1992:555
Rubrik: Lag (1992:555) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1994:344
Rubrik: Lag (1994:344) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:446
Rubrik: Lag (1994:446) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:481
Rubrik: Lag (1994:481) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 13, 19 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1050
Rubrik: Lag (1994:1050) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1995:308
Rubrik: Lag (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 §§; ny 7 kap 14 a §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:793
Rubrik: Lag (1995:793) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 3 kap 6 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 12, 13, 14, 22, 28, 30 §§, 8 kap 3, 6, 7 §§, 9 kap 14 §, 11 kap 10 §, rubr. till 16 kap; nya 15 kap 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 15 kap 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1584
Rubrik: Lag (1995:1584) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:129
Rubrik: Lag (1996:129) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29 Ändring i konkurslagen, m.m., rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:132
Rubrik: Lag (1996:132) om ändring i lagen (1995:308) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1995:308
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29 Ändring i konkurslagen, m.m., rskr. 1995/96:166
Ändring, SFS 1996:775
Rubrik: Lag (1996:775) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, 12 kap 11, 21 §§; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1056
Rubrik: Lag (1996:1056) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1996:1440
Rubrik: Lag (1996:1440) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 25 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:810
Rubrik: Lag (1998:810) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ny 7 kap 16 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20 Miljöbalk, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1999:125
Rubrik: Lag (1999:125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1095
Rubrik: Lag (1999:1095) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 6 kap 1 §, 7 kap 19 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1310
Rubrik: Lag (1999:1310) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7, 10 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:504
Rubrik: Lag (2000:504) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:97
Rubrik: Lag (2001:97) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:383
Rubrik: Lag (2001:383) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2001:933
Rubrik: Lag (2001:933) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:266
Rubrik: Lag (2002:266) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:208
Ändring, SFS 2002:1125
Rubrik: Lag (2002:1125) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 15 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2003:538
Rubrik: Lag (2003:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 a §, 4 kap 1 §, 11 kap 22 §, 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §; ny 5 kap 18 §, rubr. nämst före 5 kap 18 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:694
Rubrik: Lag (2003:694) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 13 kap 8 §, 16 kap 8 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:893
Rubrik: Lag (2003:893) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 11 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode (Justitiedepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/03:LU1, rskr. 2003/05:25
Ändring, SFS 2004:241
Rubrik: Lag (2004:241) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 15 kap 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:306
Rubrik: Lag (2004:306) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:431
Rubrik: Lag (2004:431) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 13, 18, 20, 21 §§, 9 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:115
Rubrik: Lag (2005:115) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:190
Rubrik: Lag (2005:190) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 14 kap 2, 8, 10, 14 §§, 7 kap 3 §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:196
Rubrik: Lag (2005:196) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 5 kap 16 §, 8 kap 10 §
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
CELEX-nr: 32002L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:243
Rubrik: Lag (2005:243) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 28 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:909
Rubrik: Lag (2005:909) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §, 15 kap 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1052
Rubrik: Lag (2005:1052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:231
Rubrik: Lag (2006:231) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 2006:551
Rubrik: Lag (2006:551) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:706
Rubrik: Lag (2006:706) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 13 kap 8 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 6, 12 §§, 7 kap 25 § 16 kap 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:533
Rubrik: Lag (2007:533) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2008:993
Rubrik: Lag (2008:993) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 21 §§, 14 kap 18 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1077
Rubrik: Lag (2008:1077) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap 22 §
Ikraft: 2009‑03‑01
Ändring, SFS 2010:1239
Rubrik: Lag (2010:1239) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 9 kap. 20 §, 14 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1512
Rubrik: Lag (2010:1512) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1951
Rubrik: Lag (2010:1951) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 15, 17 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2052
Rubrik: Lag (2010:2052) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:731
Rubrik: Lag (2011:731 ) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:95 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:268 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL166/1998 s45, EGTL168/2002 s43, EUTL146/2009 s37
CELEX-nr: 31998L0026 [ pdf ], 32002L0047 [ pdf ], 32009L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:762
Rubrik: Lag (2011:762) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1328
Rubrik: Lag (2011:1328) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2014:152
Rubrik: Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:513
Rubrik: Lag (2014:513) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32013R0153 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:610
Rubrik: Lag (2014:610) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 17 kap. 7 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:841
Rubrik: Lag (2014:841) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 16 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2014:1456
Rubrik: Lag (2014:1456) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2015‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:711
Rubrik: Lag (2015:711) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1023
Rubrik: Lag (2015:1023) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:681
Rubrik: Lag (2016:681) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2017:479
Rubrik: Lag (2017:479) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑06‑26
Ändring, SFS 2018:713
Rubrik: Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §, 15 kap. 5 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:792
Rubrik: Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 26 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1911
Rubrik: Lag (2018:1911) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:250
Rubrik: Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:745
Rubrik: Lag (2019:745) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:862
Rubrik: Lag (2019:862) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1031
Rubrik: Lag (2020:1031) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:538
Rubrik: Lag (2021:538) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 kap. 3 §; nuvarande 2 kap. 2 § betecknas 2 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 24 §§, 6 kap. 3, 4, 5, 6, 9, 14 §§, 7 kap. 12, 13, 14, 19, 20, 22, 28, 30 §§, 8 kap. 2, 9, 10 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 21 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 12, 13 a, 21 §§, 12 kap. 8, 10 §§, 15 kap. 1, 4 §§ rubr. närmast före 7 kap. 30 §; nya 2 kap. 2 §, 6 kap. 2 a, 2 b, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:791
Rubrik: Lag (2021:791) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: upph. 7 kap. 14 a §; ändr. 3 kap. 4, 6 §§
Ikraft: 2021‑08‑01
Ändring, SFS 2022:979
Rubrik: Lag (2022:979) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 a §, 5 kap. 14 §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:668
Rubrik: Lag (2023:668) om ändring i konkurslagen (1987:672)
Omfattning: ändr. 7 kap. 13 §, 9 kap. 5 §
Förarbeten: prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2023/24:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman