Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

» Läs lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:608 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och ändringar i lagen

Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1974:124 med förslag till lag om visst stöldgods m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:298
Ändring, SFS 1979:535
Rubrik: Lag (1979:535) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1978/79:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 11 p. E), NU 1978/79:54, rskr 1978/79:447
Ändring, SFS 1995:1700
Rubrik: Lag (1995:1700) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1030
Rubrik: Lag (2004:1030) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 10, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:295
Rubrik: Lag (2005:295) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1172
Rubrik: Lag (2009:1172) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 9, 11 §§; ny 2 b §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1219
Rubrik: Lag (2010:1219) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:608
Rubrik: Lag (2014:608) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1438
Rubrik: Lag (2014:1438) om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 §§; ny 2 c §
Ikraft: 2015‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman