Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

» Läs lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:606 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap och ändringar i lagen

Lag (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1958:B 23; 1LU 1958:B 14, 15; rskr 1958:B 107
Ändring, SFS 1969:619
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 5 § betecknas 7 §; nya 5, 6 §§
Ändring, SFS 1973:125
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1973:804
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1976:620
Rubrik: Lag (1976:620) om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap
Omfattning: upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1981:27
Rubrik: Lag (1981:27) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1982:1060
Rubrik: Lag (1982:1060) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 2 a §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1982/83:8 om blodundersökning i faderskapsmål [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:24
Ändring, SFS 1985:369
Rubrik: Lag (1985:369) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:124 om internationella faderskapsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1990:1530
Rubrik: Lag (1990:1530) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1991‑03‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1996:254
Rubrik: Lag (1996:254) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1629
Rubrik: Lag (1996:1629) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap
Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§; ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 2014:606
Rubrik: Lag (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2021:784
Rubrik: Lag (2021:784) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 2 a, 3 §§ betecknas 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., de nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 1 §
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman