Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods

» Läs lagen (1938:121) om hittegods (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:605 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1938:121) om hittegods och ändringar i lagen

Lag (1938:121) om hittegods
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1938:50
Ändring, SFS 1942:351
Omfattning: ändr. 9 §; ny 11 §
Ändring, SFS 1954:92
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1957:298
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1963:485
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1957:298
Ändring, SFS 1964:193
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1967:79
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:398
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:726
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ändring, SFS 1982:1119
Rubrik: Lag (1982:1119) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 1, 4, 10 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:59 om ändring i lagen (1938:121) om hittegods [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:86
Ändring, SFS 1985:933
Rubrik: Lag (1985:933) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:715
Rubrik: Lag (1990:715) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:104 om undersökning av olyckor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:TU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 2007:1243
Rubrik: Lag (2007:1243) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:605
Rubrik: Lag (2014:605) om ändring i lagen (1938:121) om hittegods
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 9 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman