Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:604) om ändring i växellagen (1932:130)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:604) om ändring i växellagen (1932:130)

» Läs växellagen (1932:130) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:604 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till växellagen (1932:130) och ändringar i lagen

Växellag (1932:130)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1932:57
Ändring, SFS 1932:361
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1935:98
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1937:458
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ändring, SFS 1945:72
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1946:845
Omfattning: ändr. 71, 93, 94 §§
Ändring, SFS 1961:68
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1962:53
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1964:666
Omfattning: ändr. 88 §
Ändring, SFS 1965:125
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1974:757
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1978:771
Rubrik: Lag (1978:771) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 94 §
Ändring, SFS 1981:812
Rubrik: Lag (1981:812) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: upph. 95 §; ändr. 88 §
Ändring, SFS 1981:1364
Rubrik: Lag (1981:1364) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Förarbeten: prop. 1981/82:63 om notarius publicus [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:89
Ändring, SFS 1988:387
Rubrik: Lag (1988:387) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1991:855
Rubrik: Lag (1991:855) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 93 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:855
Ändring, SFS 1997:362
Rubrik: Lag (1997:362) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 88 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2006:675
Rubrik: Lag (2006:675) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 71, 88 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2014:604
Rubrik: Lag (2014:604) om ändring i växellagen (1932:130)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman