Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:599) om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:599) om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar

» Läs lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:599 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar och ändringar i lagen

Lag (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2013:349
Rubrik: Lag (2013:349) om fortsatt giltighet av lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2014:599
Rubrik: Lag (2014:599) om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman