Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:588) om ändring i polislagen (1984:387)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:588) om ändring i polislagen (1984:387)

» Läs polislagen (1984:387) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:588 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till polislagen (1984:387) och ändringar i lagen

Polislag (1984:387)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1984‑10‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:721
Rubrik: Förordning (1984:721) om ikraftträdande av polislagen (1984:387)
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1986:656
Rubrik: Lag (1986:656) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1987:577
Rubrik: Lag (1987:577) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:115 om ändring i polislagen (1984:387) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:313
Ändring, SFS 1988:446
Rubrik: Lag (1988:446) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:128
Rubrik: Lag (1989:128) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:100 med förslag till statsbudgeten för budgetåret 1989/90 [ pdf ] (bil.2 p.9), bet. 1988/89:AU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:126
Ändring, SFS 1989:445
Rubrik: Lag (1989:445) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:997
Rubrik: Lag (1990:997) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 6 §; ny 5 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:155 om förnyelse inom polisen [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU1, rskr 1990/91:1
Ändring, SFS 1991:140
Rubrik: Lag (1991:140) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 1991‑04‑30
Förarbeten: prop. 1990/91:86, 1990/91:JuU19, rskr 1990/91:179
Ändring, SFS 1991:665
Rubrik: Lag (1991:665) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:129 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU36, rskr 1990/91:324
Ändring, SFS 1993:1412
Rubrik: Lag (1993:1412) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:264
Rubrik: Lag (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nya 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1051
Rubrik: Lag (1994:1051) om ändring i lagen (1994:264) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 7 a § i 1994:264
Ikraft: 1994‑10‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:JuU30 Regler för överklagande m.m., rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1734
Rubrik: Lag (1994:1734) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1984:387
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1437
Rubrik: Lag (1996:1437) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:27
Rubrik: Lag (1998:27) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nuvarande 22, 23, 24 §§ betecknas 23, 29, 30 §§, rubr, närmast före nuvarande 22, 23 §§ sätts närmast före de nya 23, 29 §§; ändr. 9, 10, 17 §§, den nya 29 §, rubr. före 11 §; nya 10 a, 13 a, 13 b, 13 c, 22, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 25, 27 §§
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:600
Rubrik: Lag (1998:600) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 23 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1555
Rubrik: Lag (1998:1555) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 4, 6, 7 §§; ändr. 4, 5, 5 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:36
Ändring, SFS 1999:329
Rubrik: Lag (1999:329) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2002:577
Rubrik: Lag (2002:577) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10, 22 §§
Ikraft: 2003‑05‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2003:413
Rubrik: Lag (2003:413) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:858
Rubrik: Lag (2003:858) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1032
Rubrik: Lag (2004:1032) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1356
Rubrik: Lag (2004:1356) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2005:469
Rubrik: Lag (2005:469) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:387
Rubrik: Lag (2006:387) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:515
Rubrik: Lag (2006:515) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:70
Rubrik: Lag (2008:70) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §; ny 17 a §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:326
Rubrik: Lag (2008:326) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:378
Rubrik: Lag (2008:378) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:389
Rubrik: Lag (2009:389) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 13 c, 15, 23 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:620
Rubrik: Lag (2010:620) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2012:802
Rubrik: Lag (2012:802) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:588
Rubrik: Lag (2014:588) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: upph. 5, 5 a, 7 §§, rubr. närmast före 4, 7 a §§; nuvarande 3, 7 a §§ betecknas 6, 5 §§; ändr. 1, 2, 2 a, 4, den nya 5, den nya 6, 10 a, 11, 13 b, 13 c, 15, 16, 17 a, 20, 23, 23 a, 24, 24 d, 25, 26, 29 §§, rubr. närmast före 3 § sätts närmast före nya 6 §; nya 2 b, 3 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:447
Rubrik: Lag (2015:447) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2015‑08‑01
Ändring, SFS 2017:137
Rubrik: Lag (2017:137) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 29 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:586
Rubrik: Lag (2018:586) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1186
Rubrik: Lag (2018:1186) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1701
Rubrik: (2018:1701) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:37
Rubrik: Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2020:1050
Rubrik: Lag (2020:1050) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 19 a §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1013
Rubrik: Lag (2021:1013) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ny 20 b §
Ikraft: 2021‑12‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:216, bet. 2021/22:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2021/22:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:318
Rubrik: Lag (2022:318) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 10, 20, 27 §§
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:1596
Rubrik: Lag (2022:1596) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 23 a §; ny 23 b §
Ikraft: 2023‑01‑01
Förarbeten: prop. 2021/22:275, bet. 2022/23:JuU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:17 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2023:425
Rubrik: Lag (2023:425) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:425
Rubrik: Lag (2023:425) om ändring i polislagen (1984:387)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman