Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:587) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:587) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

» Läs lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:587 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1712
Rubrik: Lag (1995:1712) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:587
Rubrik: Lag (2014:587) om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman