Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen

» Läs lagen (1981:324) om medborgarvittnen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:586 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1981:324) om medborgarvittnen och ändringar i lagen

Lag (1981:324) om medborgarvittnen
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1980/81:13 om polisens uppgifter, utbildning och organisation m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:210
Ändring, SFS 1988:1326
Rubrik: Lag (1988:1326) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1991:527
Rubrik: Lag (1991:527) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 2014:586
Rubrik: Lag (2014:586) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:857
Rubrik: Lag (2019:857) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2022:635
Rubrik: Lag (2022:635) om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman