Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

» Läs lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:585 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg och ändringar i lagen

Lag (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: prop. 1978/79:169 med förslag till lag om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1978/79:46, rskr 1978/79:405
Ändring, SFS 1980:253
Rubrik: Lag (1980:253) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: upph. 9 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1995:1704
Rubrik: Lag (1995:1704) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:585
Rubrik: Lag (2014:585) om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman