Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

» Läs lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:583 :
prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:262 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. och ändringar i lagen

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1977‑01‑01
Förarbeten: prop. 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:906
Rubrik: Förordning (1976:906) om ikraftträdande av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1980:581
Rubrik: Lag (1980:581) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1981‑01‑01
Förarbeten: prop. 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1984:391
Rubrik: Lag (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7–10 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑10‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:725
Rubrik: Förordning (1984:725) om ikraftträdande av lagen (1984:391) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:391
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1998:26
Rubrik: Lag (1998:26) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1751
Rubrik: Lag (1998:1751) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 2005:973
Rubrik: Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7 a §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2014:583
Rubrik: Lag (2014:583) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7, 7 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2023:424
Rubrik: Lag (2023:424) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:424
Rubrik: Lag (2023:424) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman