Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

» Läs förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2014:567.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:150
Rubrik: Förordning (2002:150) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2002‑04‑27
Ändring, SFS 2002:1156
Rubrik: Förordning (2002:1156) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 §; ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2003:514
Rubrik: Förordning (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: utgår genom 2003:1064
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1032
Rubrik: Förordning (2003:1032) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1065
Rubrik: Förordning (2003:1065) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1064
Rubrik: Förordning (2003:1064) om ändring i förordningen (2003:514) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 2003:514 utgår
Ändring, SFS 2004:95
Rubrik: Förordning (2004:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:345
Rubrik: Förordning (2004:345) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5, bil.
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1235
Rubrik: Förordning (2004:1235) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 5, 13 §§, bil.
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:9
Rubrik: Förordning (2005:9) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:545
Rubrik: Förordning (2005:545) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1131
Rubrik: Förordning (2005:1131) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 8, 13 §§, bil.; ny 5 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:161
Rubrik: Förordning (2006:161) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:622
Rubrik: Förordning (2006:622) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:918
Rubrik: Förordning (2006:918) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑08‑18 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1528
Rubrik: Förordning (2006:1528) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:738
Rubrik: Förordning (2007:738) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2008:387
Rubrik: Förordning (2008:387) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑07‑23
Ändring, SFS 2008:1299
Rubrik: Förordning (2008:1299) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1415
Rubrik: Förordning (2009:1415) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 6 §, bil.; nya 4 a, 5 b §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:321
Rubrik: Förordning (2010:321) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2010‑06‑04
CELEX-nr: 32009R1060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:752
Rubrik: Förordning (2010:752) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5, 5 a, 13 §§, bil.; ny 5 c §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1438
Rubrik: Förordning (2010:1438) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:261
Rubrik: Förordning (2011:261) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:756
Rubrik: Förordning (2011:756) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:888
Rubrik: Förordning (2011:888) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 13 §, bil.; ny 5 d §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:960
Rubrik: Förordning (2011:960) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 5 a §, bil.
Ikraft: 2011‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1178
Rubrik: Förordning (2011:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:384
Rubrik: Förordning (2012:384) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL241/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1287 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:737
Rubrik: Förordning (2012:737) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL86/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0236 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:291
Rubrik: Förordning (2013:291) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2013‑06‑01
Förarbeten: EUTL86/2012 s1, EUTL201/2012 s1
CELEX-nr: 32012R236, 32012R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:595
Rubrik: Förordning (2013:595) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2013‑07‑22 överg.best.
Ändring, SFS 2013:704
Rubrik: Förordning (2013:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2013‑09‑03
Förarbeten: EUTL86/2012 s1, EUTL201/2012 s1, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s1
CELEX-nr: 32012R0236 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:1109
Rubrik: Förordning (2013:1109) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL86/2012 s1, EUTL201/2012 s1, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32012R0236 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:453
Rubrik: Förordning (2014:453) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§; bil.
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL86/2012 s1, EUTL201/2012 s1, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32012R0236 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:567
Rubrik: Förordning (2014:567) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:994
Rubrik: Förordning (2014:994) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 §§, bil.
Ikraft: 2014‑08‑02 överg.best.
Förarbeten: EUTL86/2012 s1, EUTL201/2012 s1, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32012R0236 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ], 32013R0345 [ pdf ], 32013R0346 [ pdf ], 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1392
Rubrik: Förordning (2014:1392) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:309
Rubrik: Förordning (2015:309) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:399
Rubrik: Förordning (2015:399) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015‑07‑03
Ändring, SFS 2015:703
Rubrik: Förordning (2015:703) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.; ny 5 e §
Ikraft: 2015‑12‑08 överg.best.
Ändring, SFS 2015:704
Rubrik: Förordning (2015:704) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 6, 8 §§, bil.; ny 5 e §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:73
Rubrik: Förordning (2016:73) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑02‑16
Ändring, SFS 2016:74
Rubrik: Förordning (2016:74) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2016‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:736
Rubrik: Förordning (2016:736) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 c §§. bil.; ny 5 f §
Ikraft: 2016‑07‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1178
Rubrik: Förordning (2016:1178) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4 a, 5 a, 5 e §§, bil.
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1328
Rubrik: Förordning (2016:1328) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2017‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:715
Rubrik: Förordning (2017:715) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2017‑07‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2017:812
Rubrik: Förordning (2017:812) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2017‑08‑01
Ändring, SFS 2017:1190
Rubrik: Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1192
Rubrik: Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ikraft: 2018‑01‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1101
Rubrik: Förordning (2018:1101) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 5 d §§, bil.
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1233
Rubrik: Förordning (2018:1233) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 och 5 a §§, bil.
Ikraft: 2018‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1823
Rubrik: Förordning (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2050
Rubrik: Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823
Ändring, SFS 2019:293
Rubrik: Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2019‑06‑10
Ändring, SFS 2019:466
Rubrik: Förordning (2019:466) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4 och 5 a §§, bil.; ny 5 g §
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:467
Rubrik: Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2019‑07‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2019:816
Rubrik: Förordning (2019:816) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 8 §§, bil.
Ikraft: 2019‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:483
Rubrik: Förordning (2020:483) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 5 c, bil.
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:610
Rubrik: Förordning (2020:610) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2020:1048
Rubrik: Förordning (2020:1048) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:113
Rubrik: Förordning (2021:113) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2021‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2021:527
Rubrik: Förordning (2021:527) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 5 d, 5 f §§, bil.; ny 5 h §
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:906
Rubrik: Förordning (2021:906) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2021‑11‑10
Ändring, SFS 2021:1212
Rubrik: Förordning (2021:1212) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:897
Rubrik: Förordning (2022:897) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5, 5 g, 13 §§, bil.
Ikraft: 2022‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2013/36/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:898
Rubrik: Förordning (2022:898) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2022‑08‑12
Ändring, SFS 2022:1665
Rubrik: Förordning (2022:1665) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3, 5 a §§, bil.
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1766
Rubrik: Förordning (2022:1766) om ändring i förordningen (2022:1665) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil. i 2022:1665
Ändring, SFS 2023:95
Rubrik: Förordning (2023:95) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2023‑03‑23
Ändring, SFS 2023:370
Rubrik: Förordning (2023:370) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:370
Rubrik: Förordning (2023:370) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 4 §, bil.
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:859
Rubrik: Förordning (2023:859) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:911
Rubrik: Förordning (2023:911) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman