Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

» Läs lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:561 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet och ändringar i lagen

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 2000:951
Rubrik: Lag (2000:951) om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:559
Rubrik: Lag (2002:559) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2004:319
Rubrik: Lag (2004:319) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring
Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, de nya 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 §, rubr. närmast före 3, 4, 6, 7, 11, 12 sätts närmast före de nya 4, 5, 7, 8, 12, 13 §§; nya 3, 9 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:100
Rubrik: Lag (2008:100) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 7 a §
Ikraft: 2008‑04‑01
CELEX-nr: 32006R1781 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:499
Rubrik: Lag (2008:499) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:67
Rubrik: Lag (2009:67) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2009‑03‑15
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:354
Rubrik: Lag (2009:354) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:709
Rubrik: Lag (2009:709) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑15
Ändring, SFS 2010:759
Rubrik: Lag (2010:759) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2014:279
Rubrik: Lag (2014:279) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:561
Rubrik: Lag (2014:561) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:183
Rubrik: Lag (2015:183) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2016:1027
Rubrik: Lag (2016:1027) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:639
Rubrik: Lag (2017:639) om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: nuvarande 11, 12, 13 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 2, 3, 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§, de nya 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 2 §, rubr. närmast före 12, 13 §§ sätts närmast före 19, 20 §§; nya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1223
Rubrik: Lag (2018:1223) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑10‑01
Ändring, SFS 2019:725
Rubrik: Lag (2019:725) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1 §; nya 7 b §, rubr. närmast före 7 b §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2021:900
Rubrik: Lag (2021:900) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021‑11‑10
Ändring, SFS 2023:824
Rubrik: Lag (2023:824) om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: upph. 3 a, 4, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 a, 4, 7, 8, 19, 20 §§; nuvarande 7 b, 14 §§ betecknas 7, 17 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; rubr. närmast före 7 b § sätts närmast före 7 §; nya 1 a, 2 a, 2 b, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1 a, 4, 8, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman