Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

» Läs lagen (1997:614) om kommunal redovisning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:560 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1997:614) om kommunal redovisning och ändringar i lagen

Lag (1997:614) om kommunal redovisning
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:52, 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU15, rskr. 1996/97:281, 1996/97:282
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2000:890
Rubrik: Lag (2000:890) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap 12 §; ändr. 2 kap 1, 3–12 §§, 6 kap 3 §, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§; nya 1 kap 5 §, 2 kap 13 §, 3 kap 5 §, rubr. närmast före 1 kap 5 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:26
Ändring, SFS 2002:1065
Rubrik: Lag (2002:1065) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:720
Rubrik: Lag (2003:720) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:776
Rubrik: Lag (2004:776) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2004‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:592
Rubrik: Lag (2005:592) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:NU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75
CELEX-nr: 31980L0723 [ pdf ], 32000L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1319
Rubrik: Lag (2009:1319) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:799
Rubrik: Lag (2012:799) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §, 5 kap. 2 §; ny 4 kap. 3 a §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2014:560
Rubrik: Lag (2014:560) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, rubr. till 7 kap.
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:568
Rubrik: Lag (2014:568) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑09‑01
Ändring, SFS 2017:739
Rubrik: Lag (2017:739) om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:597
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman