Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

» Läs lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:556 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och ändringar i lagen

Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2021‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:446
Rubrik: Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 2005:934
Rubrik: Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2008:506
Rubrik: Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:74
Rubrik: Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2009‑03‑15
CELEX-nr: 32005L0060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:362
Rubrik: Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2013:232
Rubrik: Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2014:556
Rubrik: Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2015:185
Rubrik: Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015‑05‑01
Ändring, SFS 2017:647
Rubrik: Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18, 21 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§; rubr. närmast före 18 d, 18 g §§
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:417
Rubrik: Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019‑07‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2019:728
Rubrik: Lag (2019:728) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; rubr. närmast före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman