Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:552) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:552) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

» Läs försäkringsrörelselagen (2010:2043) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:552 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till försäkringsrörelselagen (2010:2043) och ändringar i lagen

Försäkringsrörelselag (2010:2043)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:62 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGT294/2001 s1, EGT207/2003,1, EGTL330/1998 s1, EUTL24/2004 s1, EUTL335/2009 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ], 31998L0078 [ pdf ], 32004R0139 [ pdf ], 32009L0138 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:461
Rubrik: Lag (2011:461) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑11‑01
Ändring, SFS 2011:887
Rubrik: Lag (2011:887) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 9 §, 16 kap. 17 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:198
Rubrik: Lag (2012:198) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 16 kap. 12 §, rubr. närmast före 16 kap. 12 §
Ikraft: 2012‑05‑15
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:115
Rubrik: Lag (2013:115) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 17 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:166
Rubrik: Lag (2013:166) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 45 §, 12 kap. 74, 75 §§, 13 kap. 27 §
Ikraft: 2013‑04‑25 överg.best.
Förarbeten: bet. 2012/13:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2013:235
Rubrik: Lag (2013:235) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 §, 13 kap. 18 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:443
Rubrik: Lag (2013:443) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 91 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:456
Rubrik: Lag (2013:456) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 16 kap. 13 §, rubr. närmast före 16 kap. 13 §; ändr. 1 kap. 22 §, 2 kap. 15, 16 §§, 11 kap. 1, 33, 36, 37, 39 §§, 12 kap. 82, 83, 85, 86 §§, 13 kap. 33, 34, 36, 37 §§, 16 kap. 14 §, 17 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2013‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2013:583
Rubrik: Lag (2013:583) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §, 6 kap. 3, 12 §§
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:672
Rubrik: Lag (2013:672) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 9 kap. 1, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 9 kap. 8 a §
Ikraft: 2013‑08‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32011L0089 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:745
Rubrik: Lag (2013:745) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §, 12 kap. 37 §, 13 kap. 15 §
Ikraft: 2013‑11‑01
Ändring, SFS 2014:494
Rubrik: Lag (2014:494) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 14 kap. 16 §; ny 14 kap. 5 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:552
Rubrik: Lag (2014:552) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 22 §§, 12 kap. 6 §; ny 11 kap. 7 a §, rubr. närmast före 11 kap. 7 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:852
Rubrik: Lag (2014:852) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraft: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 2015:67
Rubrik: Lag (2015:67) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: nya 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a §, 13 kap. 23 a §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:68
Rubrik: Lag (2015:68) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 11 kap. 18 a §, 12 kap. 69 a §, 13 kap. 23 a §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2015:700
Rubrik: Lag (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 5, 6, 7, 8, 9 kap., 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 §§, 4 kap. 5, 6, 8 §§, 14 kap. 8, 17 §§, 16 kap. 4, 5 §§, rubr. till 14 kap., rubr. närmast före 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22 §§, 4 kap. 6, 8 §§, 14 kap. 17 §, 16 kap. 4, 5 §§; nuvarande 10 kap. betecknas 14 kap., nuvarande 17 kap. betecknas 21 kap., nuvarande 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 17 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 14 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 17 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, nuvarande 14 kap. 16 § betecknas 17 kap. 29 §, nuvarande 14 kap. 18 § betecknas 17 kap. 30 §, nuvarande 16 kap. 1, 2, 3 §§ betecknas 18 kap. 1, 2, 3 §§, nuvarande 16 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 18 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, nuvarande 16 kap. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§ betecknas 18 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§; ändr. 1 kap. 1, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 23 §§, 2 kap. 2, 4, 10, 19 §§, 3 kap. 2, 17 §§, 4 kap. 2, 18 §§, 11 kap. 6 §, nya 17 kap. 2, 3, 7, 8, 12, 30 §§, 18 kap. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 28 §§, 21 kap. 1, 5 §§, rubr. till 18 kap., rubr. närmast före 1 kap. 13, 19, 20 §§, nya 17 kap. 3 §, rubr. till nya 14 kap., 17 kap., rubr. närmast före nuvarande 4 kap. 5 § sätts närmast före nya 4 kap. 6 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 1, 2, 3 §§ sätts närmast före nya 17 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 5 § sätts närmast före nya 17 kap. 5 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 6 § sätts närmast före nya 17 kap. 7 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 7 § sätts närmast före nya 17 kap. 8 §, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ sätts närmast före nya 17 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 kap. 16 § sätts närmast före nya 17 kap. 29 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 1, 2, 3 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 6, 7, 8 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 12 § sätts närmast före nya 18 kap. 15 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 14 § sätts närmast före nya 18 kap. 16 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 17 § sätts närmast före nya 18 kap. 19 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 18 § sätts närmast före nya 18 kap. 20 §, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 22, 23 §§ sätts närmast före nya 18 kap. 24, 25 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 25, 26 §§ sätts närmast före 18 kap. 27, 28 §§; nya kapitel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20 kap., 1 kap. 16 a, 16 b, 19 a, 19 b, 19 c §§, 4 kap. 5, 6, 17 a, 17 b §§, 17 kap. 3 a, 7 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 18 kap. 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1 kap. 16 a §, 4 kap. 5, 17 a §§, nya 17 kap. 7 a, 16, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 18 kap. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:826
Rubrik: Lag (2015:826) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 48 §§, 12 kap. 76 §, 13 kap. 29 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:121
Rubrik: Lag (2016:121) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 12 kap. 31 §, 13 kap. 9, 13, 24, 26 §§, rubr. närmast före 12 kap. 31 §, 13 kap. 13, 24, 26 §§; ändr. 12 kap. 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 64, 67, 71, 72 §§, 13 kap. 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 37, 40 §§, rubr. närmast före 12 kap. 34 §, 13 kap. 18 §; nya 12 kap. 4 a §, 13 kap. 14 a §, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:439
Rubrik: Lag (2016:439) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 42 §; nya 11 kap. 7 b, 13 a, 13 b, 13 c §§, 12 kap. 25 a, 43 a, 43 b, 43 c, 43 d, 43 e §§, 13 kap. 9 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§, rubr. närmast före 11 kap. 7 b, 13 a, 13 b. 13 c §§, 12 kap. 25 a, 43 a, 43, b, 43 c, 43 d, 43 e §§, 13 kap. 9 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§
Ikraft: 2016‑06‑17 överg.best.
Ändring, SFS 2016:574
Rubrik: Lag (2016:574) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:233
Rubrik: Lag (2017:233) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 16, 23 §§, 15 kap. 6 §, 18 kap. 19, 21, 22, 24, 26 §§, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:700
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:653
Rubrik: Lag (2017:653) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 5, 14 §§, 18 kap. 3, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 §§, 21 kap. 1 §, rubr. närmast före 18 kap. 1, 3, 16, 20 §§; nya 18 kap. 1 a, 2 a, 3 a, 17 a, 17 b, 18 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 18 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1015
Rubrik: Lag (2017:1015) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 46, 47 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:330
Rubrik: Lag (2018:330) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:731
Rubrik: Lag (2018:731) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 12 kap. 3, 4, 5, 11, 15, 23, 24, 25, 25 a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 d, 44, 49, 57, 62, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91 §§, 13 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 36, 37, 38, 39, 40 §§, 17 kap. 1, 12 §§, 18 kap. 26 §, 20 kap. 25 §; nya 12 kap. 22 a §, 13 kap. 30 a §, rubr. ärmast före 12 kap. 22 a §,13 kap. 30 a §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1689
Rubrik: Lag (2018:1689) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 50 §, 12 kap. 11, 88 §§, 13 kap. 39 §, rubr. närmast före 11 kap. 50 §, 12 kap. 88 §, 13 kap. 39 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1795
Rubrik: Lag (2018:1795) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 46, 104 §§
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1982
Rubrik: Lag (2018:1982) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 5 kap. 9 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:290
Rubrik: Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
Ikraft: 2019‑06‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2019:732
Rubrik: Lag (2019:732) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:740
Rubrik: Lag (2019:740) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 69 §, 13 kap. 23 §; ny 4 kap. 17 c §
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:766
Rubrik: Lag (2019:766) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9, 12 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 45 §, 12 kap. 74, 75, 88, 89 §§, 13 kap. 27 §, 14 kap. 1, 2, 13 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap. 12 §, 21 kap. 1, 2 §§; p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:700; nya 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2020:400
Rubrik: Lag (2020:400) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 19 kap. 64 §, rubr. närmast före 19 kap. 64 §; ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 37, 45, 48 §§, 12 kap. 3, 81, 82, 85, 86, 90 §§, 13 kap. 2, 32 §§, 18 kap. 6, 24 §§, 19 kap. 8, 63 §§, rubr. närmast före 13 kap. 40 §; nya 19 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 50 a §§, rubr. närmast före 19 kap. 10 a, 10 b, 10 c, 50 a §§
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:408
Rubrik: Lag (2020:408) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ny 19 kap. 3 a §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:660
Rubrik: Lag (2020:660) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 23 §, 13 kap. 6, 9 a, 10, 18, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 21, 22, 23, 39 §§, 17 kap. 12, 30 §§, 18 kap. 10, 12 §§; nya 1 kap. 19 d, 19 e, 19 f §§, 17 kap. 5 a, 17 a §§, 18 kap. 8 a §, rubr. närmast före 1 kap. 19 d §, 17 kap. 17 a §, 18 kap. 8 a §
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2020:934
Rubrik: Lag (2020:934) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 19 kap. 8 §
Ikraft: 2020‑12‑15
Ändring, SFS 2020:993
Rubrik: Lag (2020:993) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 29 §§, rubr. närmast före 11 kap. 29 §, rubr. närmast efter 11 kap. 21 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:130
Rubrik: Lag (2021:130) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 4 kap. 17 c §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2019:740
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:461
Rubrik: Lag (2021:461) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 §; nuvarande 17 kap. 3 a § betecknas 17 kap. 3 b §; ändr. 1 kap. 12 §, 9 kap. 2, 4, 7, 19 §§, 17 kap. 3 §, den nya 17 kap. 3 b §, 18 kap. 9 §, 19 kap. 9, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 86, 87, 96, 97 §§, 20 kap. 14 §; nya 2 kap. 16 a §, 3 kap. 22, 22 a, 22 b §§, 9 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 17 kap. 3 a §, 19 kap. 23 a, 23 b, 23 c, 24 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 a §, 3 kap. 22 §, 9 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, 19 kap. 23 a, 23 b, 24 a §§
Ikraft: 2021‑06‑30
Ändring, SFS 2021:1322
Rubrik: Lag (2021:1322) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 d §
Ikraft: 2022‑03‑01
Ändring, SFS 2022:644
Rubrik: Lag (2022:644) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2021:130
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:683
Rubrik: Lag (2022:683) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 15 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1650
Rubrik: Lag (2022:1650) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: upph. 11 kap. 38 §, rubr. närmast före nuvarande 11 kap. 38 §; nuvarande 11 kap. 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§ betecknas 11 kap. 38, 39, 40, 41, 42, 43 §§; ändr. 11 kap. 1, 32, 33, 35, 37, de nya 38, 39 §§, 12 kap. 81, 82, 84, 86 §§, 13 kap. 32, 33, 35 §§, rubr. närmast före den nya 11 kap. 39 §, rubr. närmast före 11 kap. 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§ sätts närmast före de nya 11 kap. 38, 39, 40, 41, 42, 43 §; nya 11 kap. 44, 44 a, 44 b, 44 c, 44 d, 44 e, 44 f, 44 g, 44 h, 44 i, 44 j, 44 k §§, rubr. närmast före 11 kap. 44, 44 f §§
Ikraft: 2023‑01‑31
Förarbeten: prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:37 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2022:1759
Rubrik: Lag (2022:1759) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §, rubr. närmast före 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2023:111
Rubrik: Lag (2023:111) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19, 19 a, 19 b, 19 f §§, 2 kap. 4 §, 19 kap. 67 §
Ikraft: 2023‑04‑01
Ändring, SFS 2023:671
Rubrik: Lag (2023:671) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 17 §, 12 kap. 74, 75 §§
Ikraft: 2023‑12‑23 överg.best.
Förarbeten: prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2023/24:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2009/103/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2023:724
Rubrik: Lag (2023:724) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Omfattning: ändr. 1 kap. 19 §, 3 kap. 16 §, 8 kap. 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman