Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2014:551) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2014:551) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

» Läs lagen (2011:755) om elektroniska pengar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2014:551 :
prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:CU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2011:755) om elektroniska pengar och ändringar i lagen

Lag (2011:755) om elektroniska pengar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:280 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL267/2009 s7, EGTL294/2001 s1, EGTL207/2003 s1, EUTL345/2006 s 1
CELEX-nr: 32009L0110 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ], 32006R1781 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:236
Rubrik: Lag (2013:236) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:584
Rubrik: Lag (2013:584) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2014:495
Rubrik: Lag (2014:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:551
Rubrik: Lag (2014:551) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ny 3 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 9 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:989
Rubrik: Lag (2014:989) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:655
Rubrik: Lag (2017:655) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 13, 18 §§, 5 kap. 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26 §§, rubr. närmast före 5 kap. 8, 14, 18, 23 §§; nya 5 kap. 8 a, 9 a, 15 a, 15 b, 16 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, rubr. närmast före 5 kap. 16 a §
Ikraft: 2017‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1016
Rubrik: Lag (2017:1016) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14, 15 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:176
Rubrik: Lag (2018:176) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 och 29 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 13, 21, 22, 27 §§; nya 3 kap. 19 a, 29 a §§, 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:732
Rubrik: Lag (2018:732) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, ny 3 kap. 10 a §; rubr. närmast före 3 kap. 10 a
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:850
Rubrik: Lag (2018:850) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1796
Rubrik: Lag (2018:1796) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 §, rubr. närmast före 5 kap. 27 §, rubr. till 5 kap
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:733
Rubrik: Lag (2019:733) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:768
Rubrik: Lag (2019:768) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:1252
Rubrik: Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2021:495
Rubrik: Lag (2021:495) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2022:684
Rubrik: Lag (2022:684) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2023:616
Rubrik: Lag (2023:616) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Omfattning: ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2023‑11‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman